V Chotěboři mají opravenou výpadovku k dálnici D1.Spolupráce tří investorů – kraj Vysočina, město Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod – vedla k realizaci opravy komunikace,  která propojuje krajské město s dálnicí D1.Hejtman kraje vysočina Miloš Vystrčil  společně se starostou Chotěboře Tomášem Škarydem a zástupcem zhotovitele Blankou Kalcsovou otevřeli  nově rekonstruovanou silnici II/344. Komunikace byla před opravou ve velmi špatném technickém stavu. Za 5 měsíců  se opravilo 740 metrů Havlíčkovy ulice. Nová je vrstva vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, dopravní značení a pod povrchem komunikace je i nová kanalizace a vodovod. Stavba stále téměř 25 miliónů korun a největší finanční podíl (14 miliónů ) měl kraj Vysočina.

Další články z IZDoprava.cz