Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Příklady navrhování úprav komunikací.
Užívání varovných pásů pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. Úpravy obrubníků, cyklistické stezky a zastávky MHD.

Připraveno ve spolupráci se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR

Hmatný pás (šíře 0,3 až 0,4 m, barevně kontrastní a provedený ze slepecké dlažby z výstupky) odděluje prostor cyklistické stezky (povrch asfalt) od pruhu pro pěší. Standardní signální pás (šedý, šíře 0,8 m) vede nevidomého na přechod, na rozhraní chodníku a vozovky je standardní varovný pás (barevně kontrastní, šíře 0,4 m). Na snímku je zachycen konec cyklistické stezky vedené souběžné s pruhem pro pěší na jedné úrovni.

Hmatný pás (šíře 0,3 až 0,4 m), barevně kontrastní a provedený ze slepecké dlažby z výstupky) odděluje prostor cyklistické stezky (povrch asfalt) od pruhu pro pěší tam, kde je provoz pěších i cyklistů veden na jedné úrovni. Na snímku je jedna z prvních cyklistických stezek, řešící bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých, šíře oddělujícího hmatného pruhu byla následně zvětšena na hodnoty uvedené na začátku textu.

V místě sníženého obrubníku (místo s nebezpečím možného náhodného vstupu nevidomého do vozovky) musí být vždy varovný pás vyznačující hranici nebezpečného (nepřístupného) prostoru. Hmatové vlastnosti varovného pásu mají stejnou orientační funkci jako výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Opatření je bezpodmínečně nutné na všech místech, kde je snížený obrubník (tedy i na místech, kde není přechod).

Na místech určených pro přecházení, která mají snížený obrubník (obslužné komunikace s určenými místy pro možný přejezd osob na vozíku pro invalidy) se zřizuje jen varovný pás (hranice mezi vozovkou a chodníkem pro nevidomé) a značení V12 (informace pro slabozraké a upozornění pro řidiče na chráněné místo). Na uvedených místech se nikdy nesmí provádět signální pás (zřizuje se pouze na přechodech – místech se značením V7), byl by zavádějící informací.

Zastávka autobusů městské hromadné dopravy má signální pás u označníku zastávky (ten určuje nevidomému místo nástupu do prvních dveří vozidla ) a správné barevné řešení pro slabozraké (v ploše zastávky jsou použity pouze dvě barvy), vyvýšený obrubník trávníku tvoří přirozenou vodicí linii, zobrazená opatření jsou velmi důležitá pro samostatné a bezpečné využívání veřejné dopravy nevidomými a slabozrakými.

Na označníku autobusové zastávky městské dopravy je umístěn štítek s dopravními informacemi v Braillově bodovém slepeckém písmu. Jedná se prvek, který je velmi důležitý pro samostatné využívání veřejné dopravy nevidomými a slabozrakými.

Dobře umístěné přístřešky se širokými bočními stěnami a odpadkové koše nezpůsobují žádné problémy nevidomým a slabozrakým při chůzi podél přirozené vodicí linie (stěny domů).

Foto a text: Petr Lněnička

Další články z IZDoprava.cz

  • Bezbariérové prostředí – řešení2. prosince 2004 Bezbariérové prostředí – řešení Řešení úprav pozemních komunikací pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. Připraveno ve spolupráci se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČRPříklady […]
  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Příklady navrhování úprav komunikací – část 320. prosince 2004 Příklady navrhování úprav komunikací – část 3 Příklady tentokrát špatných řešení přechodů. Vážné chyby při provádění hmatových úprav pro nevidomé a slabozraké na pěší komunikaci. Varovný pás musí být vždy na hranici […]
  • Příklady navrhování úprav komunikací – část 212. prosince 2004 Příklady navrhování úprav komunikací – část 2 Příklady správných řešení tramvajových zástavek. Zastávkový ostrůvek tramvají má zábradlí s vodicí funkcí, signální pás u označníku zastávky (určuje místo nástupu do prvních dveří […]
  • V Berouně se připravuje stavba parkovacího domu4. ledna 2013 V Berouně se připravuje stavba parkovacího domu V březnu letošního roku by měla být zahájena stavba parkovacího domu s kapacitou 200 míst v lokalitě U Černého koně v centru města, kde dosud schází místa pro parkování. Výstavba […]
  • V Ostravě by mohl být vybudován nový úsek tramvajové tratě.13. října 2010 V Ostravě by mohl být vybudován nový úsek tramvajové tratě. V současné době je možné sledovat realizaci staveb Nová Karolina v blízkosti památkově chráněném Trojhalí v Karolině. Staví se Obchodně centrum a pracuje se také na objektu podzemního […]
  • Podobu nové pražské lávky přes Vltavu určí architektonická soutěž8. ledna 2017 Podobu nové pražské lávky přes Vltavu určí architektonická soutěž Mezi Hlávkovým a Libeňským mostem ve srovnání se zbytkem centrální Prahy chybí dvě mostní spojení. Most z ulice Na Maninách do ulice Šaldova je navržený už v Regulačním plánu Státní […]
  • Most u Liptovského Hrádku musí být z důvodů neúnosné betonové konstrukce zbourán8. října 2018 Most u Liptovského Hrádku musí být z důvodů neúnosné betonové konstrukce zbourán Národná diaľničná spoločnosť(NDS) oznámila, že z důvodů závažné porucha konstrukce musí dojít k demolici mostu a výstavbě nové mostní konstrukce.  Jedná se o levý most na slovenské dálnici […]
  • Stavba roku 2005 – Liberecký kraj14. června 2005 Stavba roku 2005 – Liberecký kraj Ve středu 8.6.2005 byla slavnostně zahájena ve vestibulu Krajského úřadu za přítomnosti hejtmana soutěž Stavba roku 2005  Libereckého kraje.Přihlášená stavba musí být uvedena do provozu  v […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.