Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Příklady navrhování úprav komunikací – část 2
Příklady správných řešení tramvajových zástavek.

Zastávkový ostrůvek tramvají má zábradlí s vodicí funkcí, signální pás u označníku zastávky (určuje místo nástupu do prvních dveří vozidla ) a správné barevné řešení (pouze dvě barvy v ploše zastávky), jde o mimořádně důležité prvky pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých při využívání veřejné dopravy.

Zastávkový ostrůvek tramvají má zábradlí s vodicí funkcí a vhodně řešený přístřešek s minimálními bočními stěnami, tyto prvky zajišťují i na úzké ploše zastávky podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých

Detaily přechodu přes vozovku na zastávkovém ostrůvku tramvají. Standardní varovný pás (barevně kontrastní, šíře 0,4 m ) je umístěn u obrubníku zastávky a u obrubníku vozovky, umístění standardního signálního pásu (barevně kontrastní, šíře 0,8 m ) určuje směr přístupu na zastávku. Zastávkový ostrůvek je vždy nutné vybavit zábradlím s vodicí funkcí pro nevidomé.

Dobře umístěné odpadková koše (mimo přirozenou vodicí linií a místa nástupu a výstupu prostředků hromadné veřejné dopravy) nezpůsobují nevidomým a slabozrakým při samostatném pohybu a orientaci žádné problémy.

Prostor tramvajové zastávky je vhodně řešený pro samostatný pohyb a orientaci nevidomých a slabozrakých. Přístřešek je v blízkosti zastávky umístěn tak, aby navazoval na přirozenou vodicí linií (zábradlí lemující schodiště vedoucí do stanice metra), mezera mezi zábradlím a přístřeškem je pro zrakově postiženého bez problémů překonatelná, celková situace umožňuje snadné nalezení přístřešku i nástup do vozidla. Za zmínku stojí i volná přirozená vodicí linie pří fasádě domů v blízkosti zastávky.

Foto a text: Petr Lněnička

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.