Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování

Bezbariérové prostředí – úvod

Naše nová sekce „Bezbariérové prostředí“ přináší informace , které mohou být zajímavé nejen pro běžného čtenáře našeho magazínu, ale mohou je uvítat i zastupitele obcí a pracovníci stavebních odborů, kteří zvažují o úpravách místních komunikací i úpravách budov. Sekce je připravována ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR.

Základní principy úprav staveb pro nevidomé a slabozraké

UŽÍVÁNÍ A PŘÍSTUPNOST STAVEB PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ MÁ ZÁKLAD V ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍHO POČTU JEDNOZNAČNÝCH HMATOVÝCH INFORMACÍ A TAM, KDE NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT HMATOVÉ INFORMACE ANEBO SITUACE JE PROMĚNNÁ, I INFORMACÍ AKUSTICKÝCH, PRO SLABOZRAKÉ MUSÍ BÝT VE STAVBÁCH ZAJIŠTĚN BAREVNÝ KONTRAST NĚKTERÝCH PRVKŮ A ČÁSTÍ. V ŘEŠENÍ ÚPRAV STAVEB PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ NEJPRVE PROVÉST VÝBĚR ZÁKLADNÍCH SITAUCÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT VYŘEŠENY, HMATOVĚ A PŘÍPADNĚ I AKUSTICKY VYZNAČENY.  

Přirozené vodicí linie podél domů, obrubníku trávníku a vkládáním umělých prvků tam, kde jsou tyto linie přerušeny. Hmatové vyznačení nebezpečných a nepřístupných míst (např. místa vstupu do vozovky, hrany nástupišť některých druhů dopravy, začátek obytné zóny, místa s nebezpečím pádu).

Hmatové (výběrové) vyznačení orientačně důležitých míst (například místa a směry přecházení vozovky, místa nástupu do vozidel veřejné dopravy, směr přístup na zastávky veřejné dopravy, výjimečně – na železničních nástupištích – i místa schodišť, výtahů a přístřešků). Místa přístupu do podchodů, na železniční nástupiště a k  základnímu dopravnímu systému a jeho stavbám (autobusová a vlaková nádraží, metro apod.) se vyznačují především akusticky.Akusticky se také vyznačují proměnné situace (například chodecká signalizace na přechodech přes vozovku apod.) včetně identifikace vozidel veřejné dopravy  

HMATOVÁ I AKUSTICKÁ OPATŘENÍ VE STAVBÁCH MUSÍ VŽDY VYCHÁZET ZE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU A ORIENTACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH A MUSÍ POUŽÍVAT POUZE SCHVÁLENÉ PRVKY, POSTUPY A VÝROBKY (VIZ PŘEDPISY, VZOROVÉ LISTY, STANDARDY A NORMY)


Základní předpisy, vzorové listy, standardy a normy řešící stavby a jejich přístupnost a užívání nevidomými a slabozrakými jsou následující: vyhláška 369/2001 Sb., technický standard ČKAIT, DOS T, řada 5, č 11. vzorový list ČD Ž8.7, technické návody TZÚS Plzeň TN 12.03.04 až 06, ČSN 736380.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,87142 s | počet dotazů: 158 | paměť: 22724 KB. | 18.01.2022 - 21:08:20