Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Asociace měst připomínkuje novelu silničního zákona

Před dvěma týdny rozeslalo Ministerstvo dopravy návrh novelizace zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, do vnějšího připomínkového řízení [1]. Takzvaný silniční zákon upravuje chování jednotlivých účastníků provozu a má tak zásadní vliv na bezpečnost všech, kteří užívají pozemní komunikace v roli řidičů osobních nebo nákladních automobilů, vozidel městské hromadné dopravy, jízdních kol nebo vozítek Segway, ale také pěších.

„Dopravní odborníci sledují změny silničního zákona ještě z dalšího důvodu – tento legislativní předpis totiž slouží jako jeden ze zásadních podkladů, podle kterého vznikají konkrétní dopravní řešení,“ říká o jeho důležitosti předseda Asociace Jaroslav Vymazal, který byl po dvě volební období primátorem Jihlavy. „Pokud je skupina uživatelů jízdních kol v zákoně opomíjena, nemyslí se na jejich bezpečný průjezd zpravidla ani při rekonstrukcích nebo stavbě nových křižovatek.,“ komentuje Jaroslav Vymazal důvody, proč Asociace měst pro cyklisty zaslala Ministerstvu dopravy seznam připomínek [2] k projednávané novele. „Jde především o zabezpečení srovnatelných podmínek pro všechny druhy dopravy, ne o preferenci vybrané skupiny,“ doplňuje jej jednatel Asociace Jaroslav Martinek s tím, že všechny navrhované změny již byly projednány v odborných pracovních skupinách. Podle současné legislativy zatím mnohá, jinde v Evropě běžná opatření nelze vůbec projednat, natož realizovat. „Rádi bychom ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zapracovali na tom, aby legislativa podporovala logická a komfortní dopravní řešení pro všechny skupiny uživatelů,“ říká Jaroslav Vymazal.

Připomínky Asociace zahrnují vybraná témata, která byla projednána v odborných skupinách [4]. Patří sem například definice pro obousměrný provoz jízdních kol v jednosměrkách, pravidla pro průjezd cyklistů v křižovatkách či křížení stezky na výjezdech, ale také třeba zrušení povinnosti pro použití vyznačeného cyklistického opatření. Nejvíce diskutovaným tématem se přitom stala údajná přednost cyklistů na přejezdech. „V této oblasti narážím často na zkreslené informace, proto bych rád zdůraznil, že Asociace nechce přednost pro cyklisty na přejezdech,“ říká Jaroslav Martinek. Předkládané návrhy vždy pracovaly pouze s termíny neohrožování cyklistů, kteří jedou po přejezdu, při odbočování, dále neohrožování cyklistů při odbočování, najíždění na, resp. z míst mimo pozemní komunikace, otáčení nebo couvání. Zvláštní pozornost si zaslouží vyjíždění z míst ležící mimo pozemní komunikaci. Typicky jsou to vjezdy na pole, kvůli kterým je v řadě míst souběžná cyklostezka přerušena značkami, což zvyšuje náklady a pro účastníky silničního provozu může být matoucí.

Podrobnější informace o navrhovaných změnách:

http://www.cyklomesta.cz/download/tz_amc9_příloha_2_fin.pdf

Legislativní změny v dané oblasti bude potřeba dořešit mimo jiné i pro čerpání peněz z Evropských fondů [5]. Podporovaná opatření v příštím programovém období směřují ke zvyšování bezpečnosti všech účastníků, mimochodem i tím, že doprava se spíše zklidňuje a nezapomíná se na budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a chodce.

Po uzavření připomínkového řízení čeká návrh novely ještě schválení vládou, v případě doporučení potom novela poputuje k projednání  do Parlamentu.

 

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,26026 s | počet dotazů: 170 | paměť: 58776 KB. | 02.12.2021 - 22:16:38
X