Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Most v Lysé nad Labem  se začne opravovat
 

Frekventovaný most na silnici druhé třídy číslo 272, který nad železniční tratí spojuje dvě části Lysé nad Labem, se bude od začátku března opravovat. S jeho úplným uzavřením se počítá od 15. dubna 2018. Technický stav mostu s ev. č. 272-006, po němž vede důležitá dopravní tepna města, se v poslední době rychle zhoršoval. Především rychle narůstá obsah chloridů v betonu. Množství chloridových iontů je velmi vysoké a mnohonásobně překračuje kritéria (až 9 x) jak pro železobetonové, tak předpjaté betonové konstrukce. Tyto ionty nelze zásadním způsobem odstranit, lze pouze zpomalit degradační procesy v betonu a krátkodobě docílit potřebnou zásaditost prostředí, která vytváří ochranu výztuže. Závěry průzkumů udávají životnost konstrukce v horizontu 5-10 let. Rekonstrukce mostu zajistí jeho další funkci důležité dopravní spojnice a zajistí technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou.

Proto je nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci mostu. Díky investici se podaří zachovat zatížitelnost mostu, bezpečnost i všechny stávající funkce a vazby s dalšími komunikacemi. Nové podpěry mostu by navíc měly vydržet i mimořádné zatížení, které může například způsobit náraz vlakové soupravy, v případě, že by vykolejila.

Stavba by měla být dokončena během devatenácti měsíců, tedy do září příštího roku. Z celkových nákladů 276,3 milionu korun dosáhne podpora z evropských fondů až 228,3 milionů korun

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.