Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Jihočeském kraji byl uveden do provozu další dokončený úsek dálnice D3
Od čtvrtka 12. října 2017 začíná řidičům sloužit nový úsek dálnice D3 na trase Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Více než pět kilometrů nových komunikací stálo okolo 635 milionů korun bez DPH, což je o polovinu méně, než byla původní předpokládaná nabídková cena. Stavba je situována v  prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí-sever, kde přímo navazuje na předcházející funkční celek, a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a  České Budějovice. Celková délka úseku 5125 metrů a je postaven v kategorii D 27,5/120. Tato kategorie je navržena i v navazujících dálničních úsecích. V rámci stavby 0308C se jedná o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vystavěna v polovičním profilu kategorie D 26,5. Začátek úpravy leží za MUK Veselí-sever ve staničení km 104,135 pro levou polovinu dálnice resp. v  km 104,115 pro pravou polovinu dálnice. Konec stavby leží v km 109,260 u Horusického rybníka.

Dálnice je realizována jako rozšíření stávající poloviny dálničního profilu. Rozšiřovaný pás dálnice vede převážně po zemědělských pozemcích. Na nově vybudovaném úseku dálnice je postavena jedna mimo-úrovňová křižovatka MUK Veselí–jih. Jde o napojení dálnice D3 a silnice I/24 ve směru od Třeboně.

Součástí stavby je dále přeložka silnice II/147, která mimoúrovňově kříží dálnici a silnice II/603 vedoucí z Veselí nad Lužnicí k Horusicím a následně v souběhu s dálnicí. Jak silnice II/147, tak zejména silnice II/603 budou sloužit k dopravě účastníků silničního provozu, kteří nemohou anebo nechtějí využít dálnici. Přeloženy jsou i další úseky silnic III. tříd a polních cest dotčených stavbou.

Stavba D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec navazuje na dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Hlavní význam celé budoucí dálnice spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech a dále do Rakouska. Celý projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Fondu soudržnosti.

Další články z IZDoprava.cz

  • Ministři dopravy podepsali dohodu o propojení dálnic D3 a S1018. ledna 2017 Ministři dopravy podepsali dohodu o propojení dálnic D3 a S10 Ministr dopravy Dan Ťok se v úterý 17.1.2017 sešel s rakouským ministrem dopravy, inovací a technologií Jörgem Leichtfriedem. Hlavními tématy jednání byla výstavba přeshraničního […]
  • EUROVIA CS začne s výstavbou dálnice D3 úseku Ševětín – Borek15. března 2017 EUROVIA CS začne s výstavbou dálnice D3 úseku Ševětín – Borek Hluboká nad Vltavou, 15. března 2017-  Ve středu slavnostně odstartuje stavební skupina EUROVIA CS výstavbu nového úseku dálnice D3 na trase Ševětín – Borek. Práce na 10 km dlouhého úseku […]
  • V letošním roce bude dokončena stavba úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí4. února 2013 V letošním roce bude dokončena stavba úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí Červen letošního roku bude pro Jihočeský kraj významný z hlediska dopravního stavitelství. Bude zprovozněna stavba části dálnice D3, která významně odlehčí zatížení obydleného území […]
  • Silnice I/3 v úseku Ševětín-Borek bude dočasně uzavřená3. srpna 2018 Silnice I/3 v úseku Ševětín-Borek bude dočasně uzavřená Výstavba jihočeské dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek pokračuje a práce si vyžádají uzavření stávající I/3  s převedení dopravy na objízdnou trasu. Stane se tak v termínu 7. – 21. srpna […]
  • Nový úsek dálnice D3 postaví EUROVIA CS30. srpna 2016 Nový úsek dálnice D3 postaví EUROVIA CS Stavební skupina EUROVIA CS podepsala smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) na stavbu dalšího úseku dálnice D3. Práce na trase Ševětín – Borek firma zahájí po předání […]
  • Stavba dalšího úseku dálnice D3 může pokračovat7. srpna 2015 Stavba dalšího úseku dálnice D3 může pokračovat Skončila lhůta totiž pro podání námitek proti výsledkům výběrového řízení na výstavbu dalšího úseku dálnice D3 Bošilec - Ševětín. Ředitelství silnic a dálnic po ukončení této lhůty […]
  • Uzavírka na dálnici D322. října 2014 Uzavírka na dálnici D3 Ředitelství silnic a dálnic ČR upozorňuje řidiče , že na dálnici D3 proběhne další uzavírka z důvodu montáže ocelové mostní konstrukce přes dálnici D3 v rámci akce „Modernizace železniční […]
  • Uzavírka silnice I/34 na tahu České Budějovice – Jindřichův Hradec26. července 2017 Uzavírka silnice I/34 na tahu České Budějovice – Jindřichův Hradec Jihočeský kraj upozorňuje řidiče na úplnou uzavírku silnice I/34 (na tahu České Budějovice - Jindřichův Hradec) v okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512 z důvodu provedení […]
  • Mimořádné uzavírky na dálnici D322. března 2016 Mimořádné uzavírky na dálnici D3 Dálnice D3 bude ve středu 23. března mezi 09:00 a 11:00 hodinou ve směru na České Budějovice dvakrát uzavřena. Délka uzavírek bude maximálně 10 minut. Uzavírka bude provedena z důvodu […]
  • Uzavírka tunelu Horelica2. srpna 2018 Uzavírka tunelu Horelica Národná dialničná spoločňosť informuje řidiče o úplné uzavírce tunelu Horelica. Hlavním důvodem je úprava, výměna a modernizace vybraných zařízení tunelu s důrazem na zvýšení bezpečnosti […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.