Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Uzavírka Českobrodské ulice v Praze 14
Od 11. března do 23. dubna 2017 bude uzavřena komunikace Českobrodská v úseku ulic Broumarská – Lomnická v Praze 14. Důvodem je rekonstrukce komunikace.  Tranzitní individuální automobilová doprava bude vedena po objízdné trase přes Štěrboholskou spojku a dále Průmyslovou ulici a zpět na ulici Českobrodskou. Po celou dobu stavby, která bude probíhat po etapách, bude zachována dopravní obslužnost sídliště Jahodnice. Autobusy Pražské integrované dopravy budou vedeny po trase Českobrodská, Národních hrdinů, Ústřední, Nedokončená a Českobrodská. Podrobné informace o vedení linek jsou k dispozici na stránkách: https://ropid.cz/vyluky/sidliste-jahodnice-dolni-pocernice/ .

Rekonstrukce, dlouhá zhruba 1,1 km v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následnou výměnou živičného povrchu.  V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a ostatních povrchových znaků inženýrských sítí. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávek autobusu, které budou předlážděny, případně bude provedena sanace jejich podloží.

Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace. Úplné uzavření je rozděleno do etap:

  1. etapa 11.3.-12.3 úplná uzavírka Coca-Cola – Lomnická
  2. etapa 13.3. – 26.3. úplná uzavírka Domanský – Lomnická

2a. etapa             27.3. – 7.4. úplná uzavírka Domanský – Coca-Cola

  1. etapa 8.4. – 9.4.  úplná uzavírka Coca–Cola  – Lomnická
  2. etapa 10.4. – 23.4. úplná uzavírka Broumarská – Coca-Cola

Rekonstrukce bude ukončena do 28. dubna 2017.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. COLAS CZ, a.s.

Zdroj: MHMP

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.