Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Den požární bezpečnosti v Moravskoslezském kraji
Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje již tradiční Den požární bezpečnosti, který se uskuteční  v pátek  13. října 2017. Cílem této akce je účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu, hašení požáru hořlavých kapalin.

V Moravskoslezském kraji  se do akce zapojí  požární stanice Hasičského záchranného sboru v Opavě, Hlučíně a Vítkově.  „Den otevřených dveří“  bude probíhat v čase od 09:00 do 15:00 hodin. Návštěvníkům bude předvedena při statických a dynamických ukázkách hasičská technika.

Program na centrální požární stanici Opava, Těšínská 39:

09:00 ukázka hašení požáru hořlavých kapalin

10:00 záchrana osob z výšky

11:00 vyprošťování osob z havarovaných vozidel

13:00 ukázka první pomoci

14:00 vyprošťování osob z havarovaných vozidel

 Program na požární stanici Hlučín, Celní 6:

09:00 zásah u dopravní nehody

11:00 záchrana osob z výšky

Program na požární stanici Vítkov, Hasičská 266:

09:00 – 12:00 práce s výškovou technikou

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.