Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rekonstrukce uzavře silnici na Benecko
V pondělí 13. června 2016 začíná rekonstrukce silnice III/28626 na Benecku a s tím budou spojená i nutná dopravní opatření. V souvislosti s opravou dvou havarijních úseků bude komunikace v úseku Štěpanická Lhota-Benecko, Skalka bude silnice zcela uzavřena. Omezení se také dotkne veřejné autobusové dopravy. Uzavírka si vyžádá omezení ve veřejné linkové dopravě. Dotkne se linek č. 670948, 670949 a 670990 dopravce BusLine a.s., 690990 dopravce OSNADO spol. s r.o. (celkem 10 spojů v pracovní den, 8 spojů o víkendech). Stavba za téměř 19,7 mil. Kč má být dokončena nejpozději v polovině října letošního roku. Rekonstruovat se budou dvě havarijní části silnice III. třídy, konkrétně úseky od km 0,500 –1,800 a km 2,800 – 4,100, které se nacházejí mezi Štěpanickou Lhotou a Beneckem. Současně s rekonstrukcí krytu komunikace bude provedena oprava odvodňovacích prvků, propustků a úprava zeleně. Na základě výběrového řízení rekonstrukci silnice provede společnost M-SILNICE a.s. za 19.697.172,61 Kč vč. DPH. Plánovaný termín dokončení stavby je 12. 10. 2016.

Dopravní opatření pro autobusy veřejné dopravy:

Dotčené spoje linky 670948 budou na Benecku ukončeny namísto obvyklého polookružního zakončení standardním způsobem otočkou v zastávce Benecko, Skalka. Sem budou vždy svedeny z křižovatky silnic číslo III/28624 a III/28626 (zast. Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice) obousměrně po silnici číslo III/28624 přes Mrklov a následně po silnici číslo III/28626 až do zastávky Benecko, Skalka, kde budou ukončeny/výchozí.

Dotčené spoje linek 670949, 670990 a 690990 budou odkloněny z křižovatky silnic číslo III/28624 a III/28626 (zast. Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice) po silnici číslo III/28624 přes Mrklov a z Mrklova, na Křížovkách zajedou závlekem po silnici číslo III/28626 do zastávky Benecko, Skalka a zpět, dále budou pokračovat z Mrklova, na Křížovkách již po pravidelné trase směr Vrchlabí.

Z důvodu objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/rozšíření obsluhy zastávek u linek:

Benecko, Štěpanická Lhota, u lomu – dočasně neobsluhována spoji dotčených linek bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice (vzdálenou cca 900 m).

Benecko, Štěpanická Lhota, Alfonska – dočasně neobsluhována spoji dotčených linek, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Benecko, Skalka (vzdálenou cca 1,1 km).

Benecko, Mrklov, u Bubeníků a Benecko, Mrklov, has. zbroj. – dočasně obsluhovány také odkloněnými spoji linky 670949.

Zdroj: LB.k

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.