Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nový úsek dálnice D1 u Košic bude stavět Skanska SK
Do roku 2021 by se měly kolem Košic vystavět dva nové dálniční úseky. Stavba Budimír – Bidovce by měla být dokončená v roce 2020 a úsek rychlostní komunikace R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany by měl být dokončen v roce 2021. Oba úseky na sebe navazují a vytvoří tak jihovýchodní obchvat Košic, který by měl městu pomoci od tranzitní dopravy směrované na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

Do veřejné soutěže o zhotovitele stavby úseku D1 Budimír – Bidovce došlo pět nabídek a nejnižší cenu nabídla společnost Skanska SK, ktorá chce dálniční úsek o délce 15,46 km postavit za 197,44 milionu eur. Hodnotící komise cenu akceptovala. Původně odhadovaná cena stavby byla stanovená na 209,39 milionu eur a jediná Skanska SK nabídla cenu nižší.

Vedení NDS přepokládá podpis smlouvy se zhotovitelem do několika týdnů. Je již připravené stavební povolení, stavební dokumentace a ještě se čeká na vyhodnocení vlivů na životní prostředí(EIA).

Zdroj: NDS

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.