Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Koncem října proběhne zkouška uzávěru Rokytky a Libeňských přístavů
Správce vodního díla „Uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů“ Povodí Vltavy-závod Dolní Vltava, s. p., uskuteční od 19. do 21. října 2016 velkou provozní zkoušku tohoto díla. V předstihu od 15. do 18. 10. 2016 se bude zajišťovat prověrka připravenosti objektu protipovodňové čerpací stanice Praha – Libeň. Dále budou probíhat údržbářské a vegetačních úpravy na objektu čerpací stanice. Provozní zkoušky probíhají 4x ročně, z toho je jedna velká zkouška s čerpáním. V souvislosti s provozní zkouškou bude z důvodu bezpečnosti uzavřena dne 20.října 2016 cyklostezka A2 vedená přes těleso tohoto vodního díla.

Stavba „Uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů“ byla postavená v rámci protipovodňových opatření na Vltavě v Praze, které byly realizovány na základě zkušeností z povodně  roku 2002. U Libeňských přístavů byla vybudována povodňová čerpací stanice s 6 čerpadly o celkové kapacitě 20 m3/s a protipovodňový uzávěr přístavů. Objekt umožňuje uzavřít ústí Rokytky i dešťovou kanalizaci a přečerpávat je do Vltavy. Oboje vzpěrná vrata jsou přemostěna pěší a cyklistickou stezkou z Thomayerových sadů na Libeňský ostrov. Náklady na vybudování tohoto komplexu byly asi půl miliardy Kč. Rozdíl mezi normální úrovní hladiny a úrovní z roku 2002 zde činí asi 8 metrů. Přístavní vrata mají výšku 10,60 metrů a vrata Rokytky 8,80 metrů. Zkoušky funkčnosti této stavby se provádí každým rokem. Poslední zkouška s čerpáním proběhla  5. listopadu 2015.

Jak funguje  „Uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů“

Za normálního stavu jsou vrata uzávěru na Rokytce i přístavu otevřena. Voda z Rokytky včetně lokálních povodní je převáděna přes protipovodňový uzávěr do Vltavy. Při náběhu povodně ve Vltavě a vzrůstu hladiny na kótu 182,00 m n. m. je vztyčen uzávěr na odlehčovacím objektu na max. kótu 183,50 m n. m.  Po dalším zvýšení hladiny na kótu 182,50 m n. m., jsou uzavřena vrata do přístavu a vyčerpán přístavní bazén až na kótu normální hladiny.

Při dalším vzestupu hladin ve Vltavě na kótu 183,50 m n. m. začne přes korunu uzávěru odlehčovacího objektu přepadat voda do přístavního bazénu a dojde k uzavření vrat Rokytky a sklopení uzávěru odlehčovacího objektu. Celý průtok Rokytky bude od tohoto okamžiku převáděn do přístavního bazénu a přečerpáván do Vltavy s cílem udržet hladinu v přístavním bazénu na minimální úrovni 180,20 m n. m.

V případě příchodu povodňové vlny na Rokytce v souběhu s povodní ve Vltavě tak, jak tomu bylo i v srpnu 2002, bude pro její transformaci využito celého retenčního objemu přístavního bazénu až po kótu 183,00 m n. m. (nouzově až na kótu 183,50). Retenční prostor bazénu o objemu cca 110 000 m3 tedy využívá kolísání hladiny 3,3 m. Při poklesu povodňové vlny ve Vltavě se opět vztyčí uzávěr odlehčení Rokytky, otevřou se vrata na Rokytce, odstaví se čerpací stanice a otevře se přepouštěcí uzávěr ve vratech přístavu. Po vyrovnání hladin ve Vltavě a v přístavním bazénu se otevřou vrata uzávěru přístavu a soustava bude nastavena do stav, který odpovídá normální hladině řeky Vltavy.

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.