Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Další komplikace v přípravě nového mýtného systému
Dnešní den přines dvě tisková prohlášení, která souvisí s přípravou výběrového řízení na nového  provozovatelem mýtného systému. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nelíbí smlouva pro technicko-organizačního poradce a ministr dopravy bude muset své rozhodnutí obhájit.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prvostupňovým rozhodnutím ze dne 6.1.2016 rozhodl, že zadavatel ČR – Ministerstvo dopravy se při zadání veřejné zakázky „Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ“dopustil správních deliktů, když zakázku v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách zadal v jednacím řízení bez uveřejnění.

Pro užití daného druhu řízení přitom nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, tj. aby zadavatel svým jednáním krajně naléhavý případ nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat. Současně zadavatel uzavřel smlouvu, aniž by uveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení, ačkoliv podle zákona měl povinnost oznámení uveřejnit.

Za spáchané správní delikty byla zadavateli uložena pokuta ve výši 250 tisíc Kč. Současně na návrh navrhovatele Úřad uložil zákaz plnění smlouvy uzavřené dne 6.10.2015 na veřejnou zakázku „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“  se společností Deloitte. Rozhodnutí není a může proti němu být podán rozklad.

Prohlášení ministra dopravy

S nepravomocným rozhodnutím antimonopolního úřadu, který zakázal plnění smlouvy s poradenskou společností Deloitte, nesouhlasíme a podáme rozklad. Zdržení v přípravě tendru na provoz stávajícího mýtného systému po roce 2016 způsobilo neřešení tohoto problému předchozími vládami. Poradce primárně řeší součinnost se stávajícím provozovatelem mýtného systému, aby bylo vůbec možné soutěž na nového provozovatele vypsat.

Tato problematická situace byla způsobena už na počátku v roce 2006. Tehdejší vládou byla podepsána smlouva, která nepočítala se svým koncem v roce 2016. Kontrakt nijak nezajišťoval přechod mezi stávajícím dodavatelem mýtného systému a novým provozovatelem vzešlým z chystaného tendru. Dodatky této smlouvy následně znemožnily státu mít celý mýtný systém plně pod kontrolou. Z těchto důvodů by se problematickými dodatky měla zabývat policie. Je tu totiž důvodné podezření, že došlo před lety k trestnému činu.

Dan Ťok, ministr dopravy

Suma sumárum: Situace je tak zamotaná a komplikovaná, že soutěž na nového provozovatele mýta je v nedohlednu!

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.