Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dnes byla uvedena do provozu nová železniční zastávka Praha Běchovice – střed
 Stavba železniční zastávky Praha Běchovice – střed byla realizována ve dvou etapách. V rámci první etapy byla vybudována část podchodu, část nástupiště, provizorní lávka pro kabely a přeložky kabelů 6 kV. Druhá etapa osahovala stavbu druhé části podchodu, zbytek nástupišť, jejich kompletní vybavení a přístupové chodníky. V souhrnu byla zastávka postavena za 28 týdnů v ceně 27 586 090 Kč bez DPH.

V přípravě je 3. etapa, a to dokončení podchodu. Peníze na její financování jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2016. Stavba nového parkoviště P+R je zatím v přípravné fázi.

Přístup na obě nástupiště je zajištěn chodníky ve směru od podjezdu ulice Mladých Běchovic pod železniční tratí. 5. Podchod pod kolejemi č. 1, O a 2 (SO 201) je umístěn v km 395,705 kilometráže železniční trati Kolín – Praha. 6. Podchod pod kolejemi Č. 101 a 1022 (SO 202) je umístěn v km 1,513 staničení dle koleje Č. 101.

Železniční zastávka Praha Běchovice – střed je umístěna na trati 011 Praha – Kolín.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.