Z důvodů modernizace silnice I/44 bude uzavřen průjezd Červenohorským sedlemOd září do listopadu letošního roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřít silnici I/44 v úseku Kouty nad Desnou na Červenohorské sedlo, a to z důvodu zahájení I. etapy rekonstrukce komunikace. Ředitelství předpokládá uzavřít komunikaci v termínu od 1. 9. 2014 do 14. 11. 2014, a dále v termínech od 16. 4. 2015 do 14. 11. 2015 a 16. 4. 2016 a 14. 11. 2016. Přesný termín zahájení uzavírky je odvislý od ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih zahrnuje úsek komunikace od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník u Červenohorského sedla. Začátek úpravy je stanoven na km 36,889 podle silničního pasportu, asi 200 metrů před mostem přes řeku Desnou, konec úpravy je v km 44,851 silničního paspartu u Červenohorského sedla. Na začátku úpravy silnice až do km 1,400 kopíruje tok Desné a stoupá ve sklonu do 3 %. Od km 1,400 se charakter komunikace mění na horský s průměrným podélným sklonem nad 5%, v extrémních případech až 7,15%. Silnice překonává výškový rozdíl soustavou traverz vedených po úbočí Velkého Klínovce, vzájemně propojených točkami o malých poloměrech (pod 20 metrů).

Z důvodu úplné uzavírky jsou navrženy následující objízdné trasy:

• II /446 (Šumperk–Hanušovice)

• II /369 (Hanušovice–Lipová lázně–křižovatka

se silnicí I/60 Lipová lázně–Jeseník)

 

Celková délka objízdné trasy Šumperk–Jeseník bude asi 47 Km. V souvislosti s uzavírkou jižní části silnice I/44 Kouty nad Desnou–Červenohorské sedlo, bude zrušena možnost průjezdu veřejné linkové osobní dopravy.

Další články z IZDoprava.cz