V Praze probíhají další rekonstrukce komunikacíTechnická správa komunikaci hl. m. Prahy zahajuje další tři velké rekonstrukce, které si vyžádají dopravní omezení. Stavbaři se rozjedou do ulice Na Padesátém, Jeremiášova a Kunratická spojka, kde bude provedena souvislá údržba komunikací. Po vyfrézování povrchu dojde vždy k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách a lokální opravě obrub. Nakonec bude položen nový živičný povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.

V ulici Na Padesátém je v I. Etapě plánována také kompletní oprava zastávky autobusu Skalka s umístěním žulové dlažby do cementového lože s novým podkladem. Stavba si vyžádá následující dopravní omezení: 1. etapa 22.5. – 4.6.  úplná uzávěra komunikace v úseku Přetlucká – Vyžlovská 2a.etapa 5.6. – 8.6.- uzávěra křižovatky Vyžlovská – Na Padesátém ve směru Černokostelecká 2b.etapa 9.6. – 24.6.- úplná uzávěra komunikace v úseku Vyžlovská – křižovatka Přetlucká x Na Padesátém x V Rybníčkách

V ulici Jeremiášova proběhnou práce v termínu 19. 5. 2014 – 30. 5. 2014 s částečnou uzavírkou komunikace po jízdních pruzích.

V jednom úseku Kunratické spojky se nachází mostní objekt, kde je navržena sanace podkladu izolace, provedení nové izolace a dilatace a novy živičný povrch. Termín oprav je 24. 5. 2014 – 24. 6. 2014. Dopravní omezení proběhnou po etapách s částečnou uzavírkou na jednosměrný provoz směrem od Vídeňské ulice k ulici K Šeberáku.

 

 

Zdroj: TSK Praha

 

Další články z IZDoprava.cz