Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Uzavírka na silnici I/37 zkomplikuje řidičům průjezd obcí Slatiňany
Od 4. do 15. srpna bude částečně uzavřen téměř kilometrový úsek silnice mezi okružní křižovatkou silnic I/37 x II/358 a křižovatkou silnice I/37 s místní komunikací Škrovádská, resp. před výjezdem z ČSPHM ve Slatiňanech. O víkendu 16. a 17. srpna bude tento úsek uzavřen úplně. Důvodem je obnova živičného krytu vozovky. Opravy silnice si vyžádají dočasná dopravní opatření.

Objízdné trasy při částečné uzavírce:

Ve směru Nasavrky – Chrudim bude veškerý silniční provoz (kromě veřejných autobusových linek) veden po stávající trase silnice I/37 jednosměrně (v jednom jízdním pruhu), tedy po staveništi.Ve směru Chrudim – Nasavrky bude silniční provoz veden po níže uvedených objízdných trasách:

a) Nákladní vozidla budou na okružní křižovatce (OK) ve Slatiňanech odkloněna ze silnice I/37 směrem na Orel na silnici II/358. Z obce Orel pojedou po silnici III/358 25 do Kunčí, odkud se napojí zpět na silnici I/37 směr Nasavrky. Objížďka je j e d n o s m ě r n á , pouze v úseku Kunčí – silnice I/37 je obousměrná (z důvodu zajištění dopravní obsluhy místní části Kunčí). Délka objížďky je cca 4,5 km.

b) Osobní vozidla (a vozidla místní dopravní obsluhy) budou odkloněna ze silnice I/37 rovněž na OK ve Slatiňanech směrem na Orel po silnici II/358, ale ještě v zastavěné obci Slatiňany odbočí na místní komunikaci ul. Švermova. Po ní se dostanou u restaurace Bonet na souběžnou účelovou komunikaci „Lihovka“ a na křižovatce silnice III/3588 s I/37 (u rybníka Mazánek) se napojí zpět na silnici I/37. Délka objížďky je cca 2,1 km.

c) Objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy je shodná s objízdnou trasou pro osobní vozidla (ulicí Švermova, „Lihovka“, křižovatka silnice III/3588 se silnicí I/37 u rybníka Mazánek), ale pro tyto linkové autobusy bude účelová komunikace „Lihovka“ používána autobusy jako o b o u s m ě r n á .

Vozidla integrovaného záchranného systému použijí objízdnou trasu shodnou s trasou pro osobní vozidla.

 

Objízdné trasy při úplné uzavírce:

Úplná uzavírka bude provedena v sobotu a v neděli z důvodu pokládky závěrečného obrusného krytu vozovky. Ve směru Chrudim – Nasavrky bude silniční provoz veden po níže uvedených objízdných trasách:

a) Nákladní vozidla použijí stejnou trasu jako pro částečnou uzavírku, tedy přes Orel a Kunčí. Objížďka je j e d n o s m ě r n á .

b)  Osobní vozidla použijí stejnou trasu pro částečnou uzavírku, tedy po ul. Škrovádská, „Lihovka“, ale o b o u s m ě r n ě .

c) Autobusy linkové dopravy použijí objízdnou trasu jako pro osobní vozidla (ulicí Švermova, „Lihovka“, křižovatka silnice III/3588 se silnicí I/37 u rybníka Mazánek), o b o u s m ě r n ě . Vozidla integrovaného záchranného systému použijí objízdnou trasu shodnou s trasou pro osobní vozidla a autobusy.

Ve směru Nasavrky – Chrudim bude silniční provoz veden po níže uvedených objízdných trasách:

a) Nákladní vozidla odbočí v Nasavrkách – Ochozu ze silnice I/37 na silnici II/337 a pojedou přes Švihov, Miřetice, v Miřeticích odbočí vlevo na silnici III/337 75, III/355 19 přes Smrček a napojí se na II/355 přes Horku do Chrasti. V Chrasti odbočí vlevo na silnici II/358 a budou pokračovat přes Zaječice, Orel do Slatiňan.

Objížďka je j e d n o s m ě r n á .

b) Ostatní vozidla vč. linkových autobusů odbočí před obcí Slatiňany (u rybníka Mazánek) vpravo na souběžnou účelovou komunikaci „Lihovka“ , dále pojedou ulicí Švermova a Vítězství, kde se napojí na silnici I/37 (na OK ve Slatiňanech). Objízdné trasy i uzavřený úsek silnice budou značeny přechodným dopravním značením.

 

Uzavírka se dotkne autobusových linek:

600660, 610650, 620130, 620702, 650555 (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY)

610001 (CAR – TOUR)

620705 (Josef Matějka – M + H Slatiňany)

620730, 620750, 620888 (František Pytlík – BUS Vysočina)

720308 (ČSAD Ústí nad Orlicí)

760430 (ICOM transport)

830020 (ČAS-SERVICE)

Všechny spoje těchto linek budou obousměrně vedeny po objízdné trase. Ta začíná na okružní křižovatce u mostu a vede do ulice Vítězství, kde spoje zastaví na zastávce Slatiňany,,odb.Presy. Ta bude sloužit jako náhradní za zastávku Slatiňany,,střed. Dále pojedou touto ulicí a zabočí do ulice Švermovy, po níž projedou až na křižovatku se silnicí I/37 u penzionu a restaurace Bonet. Zde bude zřízena náhradní zastávka za neobsluhovanou zastávku Slatiňany,,Sokolovo. Autobusy dále pojedou po souběžné komunikaci s I/37 až na křižovatku u rybníka Mazánek, kde se napojí na silnici I/37 a pokračují ve své trase. Stejně i v opačném směru.

 

Výjimky:

Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Slatiňany,Škrovád (týká se linky 620705), cestující využijí náhradní zastávky u penzionu Bonet. Z důvodu zjednosměrnění silnice mezi obcí Orel a místní částí Slatiňan Kunčí se spoj 9 linky 620702 v Kunčí otočí a pojede do Orle přes Slatiňany a dále pokračuje ve své trase. Na neobsluhovaných zastávkách Slatiňany,Škrovád; Slatiňany,,Sokolovo a Slatiňany,,střed musí být vyvěšena informace o tom, že se zastávky neobsluhují a kde jsou umístěny náhradní zastávky (viz příloha) – zajistí žadatel o uzavírku. Náhradní zastávkové označníky k penzionu Bonet dodá žadatel o uzavírku. Objížďkové jízdní řády se schvalovat nebudou.

Trasa pro veřejné autobusové linky nebude značena, bude pouze uvedena v rozhodnutí o uzavírce.

Zdroj: Pardubický kraj

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.