Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje řidiče na uzavírku silnice mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi
Za úplné uzavírky silnice zde bude probíhat rekonstrukce silnice III/4976 a po dokončení této stavby zde motoristé dostanou do užívání 1,5 kilometru kvalitní komunikace.

Mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi bude obnoven kryt vozovky silnice III/4976. Stavba se bude týkat průjezdního úseku Pohořelic v délce 522 metrů, v úseku od Pohořelic po začátek obce Oldřichovice se plánuje v délce 931 metrů kompletní výměna celé konstrukce vozovky. Celková délka rekonstrukce silnice je tedy 1 453 metrů. Stavební práce mají být zahájeny 5. května a ukončeny do 30. září 2014.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem krytu vozovky. Je zde navržen trubní propustek z železobetonových rour, který převede vody z levostranného příkopu na pravou stranu vozovky. Součástí zakázky je obnova a doplnění svislého dopravního značení. V prostoru oboustranných příkopů se nachází vzrostlé stromy. Vzhledem k rozšíření vozovky a k úpravě nových příkop bude odstraněno celkem 116 stromů. Tyto dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou stromů podél silnice III/4976 a na náhradních plochách obce. Stromy se začaly kácet už v dubnu 2014.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem SMO, a. s., Otrokovice, a STRABAG, a. s., Praha, závod Brno. Smluvní cena činí 15 440 187 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Obnova krytu vozovky bude prováděna za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky, nová konstrukce vozovky bude realizována za úplné uzavírky silnice s využitím objízdné trasy přes Pohořelice, Otrokovice, Zlín-Malenovice, a to maximálně po dobu 90 dnů, přičemž pro uzavírku je dodavatel povinen využít prázdninové měsíce červenec a srpen.

Zdroj: ŘSZK

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.