Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Blatné se realizují stavební úpravy proti stoleté vodě
Státní podnik Povodí Vltavy začal s realizací protipovodňových opatření ve městě Blatná, které by měla chránit intravilán města proti stoleté povodni. Celkové náklady stavby dosáhnou téměř 22 milionů Kč. Protipovodňová opatření budou spočívat ve vybudování nových hrází, zídek, zvýšení stávajících břehových zdí a rekonstrukcí stavidlových uzávěrů na výtoku ze Zámeckého rybníka.

Akce probíhá v rámci dotačního titulu,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Ukončení všech stavebních prací je plánováno v první polovině roku 2013.

Město Blatná leží na soutoku Závišínského potoka s Lomnicí. Lomnice je významný levostranný přítok Otavy.

Zdroj: Povodí Vltavy

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.