Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Obce mohou požádat o finanční prostředky na „Bezpečný přechod“
Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlašují společnou iniciativu „Bezpečný přechod“. Cílem iniciativy je odstraňování nebezpečných kolizních přechodů na silnicích I. třídy, jež jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

Žádosti, které mohou podávat jednotlivé obce, budou hodnoceny komisí složenou ze zástupců MD, SFDI a Policie ČR. Hodnotit se bude zejména zajištění bezpečné dopravní cesty, ale také komplexnost řešení dané problematiky a finanční náročnost akce. Žádosti o finanční prostředky lze na SFDI podávat průběžně po celou dobu platnosti výzvy, nejpozději však do 29. června 2012.

Podrobné podmínky pro poskytnutí prostředků ze SFDI, náležitosti žádosti o realizaci akce, samotný formulář i další důležité informace k iniciativě „Bezpečný přechod“ naleznete na http://www.sfdi.cz/CZ/pdf/2012_bezpecny_prechod.pdf .

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.