Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kolínský obchvat je v provozu
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v Kolíně nový obchvat na silnici I/38. Po čtyřleté výstavbě je tak zprovozněna jedna z klíčových staveb Středočeského kraje s významným pozitivním dopadem na život ve městě. Obchvat především odvede hustou tranzitní dopravu z centra města. Stávající silnice I/38 byla přeřazena mezi silnice nižší kategorie.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“.

Na stavbě o délce  7957 metrů je postaveno 12 mostních objektů. Zhotovitelem stavby je Sdružení Kolín: Strabag, Metrostav, PSVS
Celková cena díla bez DPH činí 1 904 601 581 Kč.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.