Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ve Zlínském kraji se rozvíjí hypoturistika
V České republice je mnoho milovníků a chovatelů koní a není proto divné, že se v jednotlivých krajích rozvíjí hypoturistika. Hypostezky jsou vedeny převážně po polních a lesních stezkách.  Jenom někdy může být trasa vedena souběžně na komunikaci s motorovou dopravou a několik úseků je i na okruhu Vizovice.  Tyto úseky se nyní upřesňují ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Motoristé by na tuto skutečnost měli být upozorněni pomocí speciálního značení. V každém případě prosíme řidiče motorových vozidel aby byli ohleduplní, respektovali jezdce na koních a uvědomili si, že jsou také účastníky silničního provozu. Stejně tak jezdci by se měli pohybovat krokem, dodržovat rozestupy a při zhoršené viditelnosti by měli používat reflexní pásky.  Zlínský kraj realizoval od dubna 2006 do května 2008 projekt HYJÉ – koně Zlínského kraje. Hlavním záměrem bylo zmapování hypoturistiky – specifické oblasti cestovního ruchu,  vytvoření komplexního seznamu subjektů působících v oblasti hypoturistiky a jimi nabízených služeb a produktů, včetně nastavení uceleného systému účinné propagace. Byla vydána tištěná publikace Na koni Zlínským krajem, kde jsou uvedeny informace o partnerech projektu, tradičních centrech v kraji, včetně seznamu  chovatelských stanic a jízdáren. Byl vytvořen portál rozvoje hypoturistiky  www.hyje.cz, který představuje hlavní zdroj veškerých informací spojených s nabídkou služeb v oblasti hypoturistiky. Dále byly evidovány stávající koňské trasy a navrženy páteřní trasy a čtyři jezdecké okruhy (Beskydy, Chřiby, Slovácko a Vizovicko). Vzhledem ke komplikované problematice majetko-právních vztahů, souvisejících s vyznačením tras, musely být původní návrhy vedení tras pozměněny a podařilo se vyznačit okruh Beskydy o délce 15 km a okruh Vizovice o délce 50 km. V rámci projektu byl iniciován vznik obecně prospěšné společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s., řídící a koordinační struktury, zastřešující rozvoj cestovního ruchu spojeného s koňmi na bázi partnerství obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Tato společnost zajišťuje všeobecně prospěšné služby, mezi něž patří například poskytování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování rozvojových projektů, propagace a prezentace členských subjektů a sportovních a kulturních akcí spojených s koňmi, rozvíjení sítě hypotras nebo rozvíjení vzdělávání členů. Společnost samostatně funguje od června 2008, její dosavadní činnost je zaměřena zejména na propagaci a prezentaci členských subjektů a jimi pořádaných akcí a to prostřednictvím pravidelné aktualizace informačního portálu www.hyje.cz  a také navázáním spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava, která zajišťuje publikaci tiskových zpráv a prezentaci materiálů na veletrzích. Společnost poskytuje členům informace o dotačních programech a zahájila sběr projektových záměrů od svých členů. Připravuje projektové záměry zaměřené na oblast vzdělávání a propagace. Problematika rozvíjení sítě jezdeckých tras je přímo závislá na aktivitě jednotlivých stájí a jízdáren a na jejich ochotě podílet se na vytipování tras, získání souhlasů s jejich vyznačením od majitelů dotčených pozemků, na samotném vyznačení a jeho následné údržbě. Související článek z ledna 2006 o hypostezkách v Jihočeském kraji. 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.