Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Týden techniky s ČVUT Praha.
Týdnem techniky vyvrcholí oslavy 300 let od založení Českého vysokého technického učení v Praze. Součástí ČVUT je i Fakulta dopravní, která byla původně zřízena jako součást ČVUT v roce 1952.

Program Týdne techniky :

15.1. – Tisková konference

16.1. – Koncert České filharmonie – Rudolfinum

17.1. – Slavnostní zasedání vědecké rady a předání čestných titulů DOKTOR HONORIS CAUSA

pan Stuart E.Graham, prezident SKANSKA AB, Švédsko

pan Josef Kittler, profesor na University of Surrey, VB

pan Václav Klaus, prezident ČR

18.1. – Veřejné slavnostní shromáždění Akademického senátu a vědecké rady ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu

19.1. – Vernisáž výstavy Technika očima technika – Betlémská kaple

Výstava umožní zpřístupnění laické i odborné veřejnosti vývoj technického vzdělávání v Praze od roku 1705 do současnosti.

 

Jako den založení ČVUT je uváděno datum 18. leden 1707. Výuka na první veřejné inženýrské škole ve střední Evropě byla však zahájena až v lednu 1718. Škola byla pojmenována “ Stavovská inženýrská škola v Praze„. V roce 1803 schválil císař návrh na přeměnu Stavovské inženýrské školy na polytechniku,  jejíž rozvoj výrazně ovlivnila známá osobnost technického světa – F.J.Gerstner. Až do roku 1815 byla polytechnika součástí pražské Univerzity a v dalších letech docházelo postupně k jejímu profilování v samostatnou vysokou školu. Název České vysoké učení technické v Praze získala škola v roce 1920 a sdružovala tehdy sedm škol – inženýrské stavitelství, architekturu a pozemní stavitelství, strojní a elektrotechnické inženýrství, chemickotechnologické inženýrství, zemědělské a lesní inženýrství, speciální nauky, obchodní . V roce 1952 se osamostatnily fakulta zemědělská a fakulta chemickotechnologická.

V současné době má ČVUT fakulty:

 – stavební – elektrotechnickou – jaderného a fyzikálního inženýrství – architektury – dopravní – biomedicínského inženýrství

Obory studia na Fakultě dopravní ČVUT Praha:

* Dopravní infrastruktura v území

* Management a ekonomika dopravy a telekomunikací 

* Automatizace v dopravě a telekomunikacích

* Provoz a řízení letecké dopravy

Přijímací řízení  Fakulta dopravní ČVUT.

Další informace na www.cvut.cz

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.