Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nosná kontrukce mostu
část mostu, která přenáší účinky nahodilého zatižení z mostního svršku na spodní stavbu.

Další články z IZDoprava.cz