Protipovodňový systém připravují v Jihomoravském kraji.

Po zkušenostech z minulých let se vyplácí pečlivé zmapování prostoru a následná opatření jako součást protipovodňové ochrany. Rada Jihomoravského kraje proto na svém jednání 19. 1.2006 schválila zadání zakázky protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje. Studie je zadávána na základě potřeby zpracování podkladů pro Plán oblasti povodí – kapitola protipovodňová ochrana, na níž se kraj podílí, ve spolupráci s podnikem Povodí Moravy, s.p.. Výsledné zadání „Studie  protipovodňových opatření  na území Jihomoravského kraje “ věnuje pozornost nutným protipovodňovým opatřením a jejich finančním vyčíslením a to tak, aby navržená opatření pro ochranu jednotlivých obcí a sídel na horních částech toku nezhoršila průběh povodně v níže položených částí povodí. Studie bude hrazena z prostředků Jihomoravského kraje


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,04004 s | počet dotazů: 176 | paměť: 57245 KB. | 02.03.2021 - 07:08:38