Novela vyhlášky č.241/2002 Sb. upravuje regulaci provozu plavidel.Dne 30. ledna 2006 podepsal ministr dopravy Milan Šimonovský novelu vyhlášky upravující provoz plavidel na vodních nádržích a vodních tocích. Novelu předcházela složitá jednání  se zástupci samospráv, občanských sdružení i s ministerstvem životního prostředí. ( Slapy, Orlík, Máchovo jezero, Brněnská přehrada – viz . článek)

Slapská přehrada  – v letní sezoně je v období hnízdění a tahu chráněného ptactva  omezena rychlost  plavidel na 25 km/hod.

 

Vodní nádrž Orlík –  ve vymezených částech  je v letní sezoně je v období hnízdění a tahu chráněného ptactva  omezena rychlost  plavidel na 25 km/hod.

Vodní nádrž Hracholusky, Máchovo jezero, Brněnská přehrada –  povolena pouze veřejná lodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívající motor pouze jako pomocný pohon.

Další články z IZDoprava.cz