Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Neobvyklou informační tabuli mají v Aši.
Od 6.1.2006 nabyla účinnosti Vyhláška č.8/2005 o zabezpečování veřejného pořádku v městě Aši.  Vyhláška by měla částečně pomoci při práci městské policie a umožnit sankcionovat prostitutky, které by nabízely své služby mimo vyhrazené plochy označené výraznými tabulemi. Foto v článku.Na území Aše je označena tabulemi ulice Příční v úseku mezi ulicemi Chebská a Komenského. Mimo vyhražené území je poskytování sexuálních služeb na veřejném prostranství zakázáno.  Ulice Příční leží na periférii města a ve vyznačeném úseku se nenachází žádné obydlí ani provozovny. Město se pokouší řešit vyhláškou v rámci svého území  problematiku, ke které žádný z orgánů státu dosud neurčil žádná pravidla. Je otázkou času, jak se bude dařit vyhlášku uplatňovat v praxi a zda “ sexuální značka“ splní svůj účel.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.