Archiv měsíce: Červen 2006

PUBLIC SERVICES KOMMUNALMESSE – veletrh

Mezinárodní veletrh veřejné správy, infastruktury, komunálního vybavení a životního prostředí se uskutčení ve dnech 20. – 22. září 2006 na výstavišti MessezentrumWienneu ve Vídni.

Informace na cesty

Při  plánování  pracovní cesty i před dovolenou v zahraničí hledá každý řidič informace o  aktuálních dopravních předpisech a situaci v zemi. Několik zajímavých stránek a odkazů, které doporučujeme k nahlédnutí,

Nové železniční tunely.

 Dne 20. června 2006 došlo k oficiálnímu ukončení provozu na drážním tělese vedoucím kolem kopce Hejnice na trati Lupěné – Hoštějn ( koridorová trať Zábřeh na Moravě – Česká Třebová) a zprovoznění  úseku vedoucím  skrz dva nové...

Řidiči, pozor na přechody v okolí škol!

V rámci aktivit Národních dnů bez úrazů provedlo Ministerstvo vnitra a deník MF Dnes orientační průzkum dodržování nejvyšší povolené rychlosti na třech místech v okolí škol v Praze a v Černošicích. Měření proběhlo s využitím měřících přístrojů rychlosti německé společnosti...

Nebezpečný kruhový objezd (podruhé)

Řidiči, pozor! Při vjezdu do Kolína je na silnici č.38 – ulice Pražská –  kruhová křižovatka, která svým provedením může vést ke vzniku nebezpečných dopravních situací ! (tentokrát Video v článku)

Integrovaný dopravní systém na mapě

Olomoucký kraj vydal mapu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, na které  jsou informace o autobusových linkách, železničních tratích i spojích městské hromadné dopravy zapojených do systému. 

Bezpečnostní osvětlení přechodů ve Znojmě

Na několika přechodech pro chodce na průjezdní frekventované komunikaci I. třídy č.38 ( E59) jsou umístěny portály s osvětlením a se zvýrazněnou dopravní značkou označující přechod pro chodce. Uvádíme jako  inspiraci pro správce komunikací a pracovníky veřejné správy...

Soutěž GALILEO- MASTERS

Ještě do konce tohoto měsíce je možné poslat svůj návrh na využití  systému Galileo do soutěže pro podporu perspektivních způsobů využívání družicové navigace nazvaná GALILEO MASTERS.

Otevření další části koňské stezky.

V sobotu 17. června 2006 byla slavnostně otevřena další část koňské stezky ve Štěticích u Písku. Úsek o délce 50 km je součástí stezek realizovaných v Jihočeském kraji v rámci projektu Turistika na koních. (Foto v článku)

Ekomapa Olomouckého kraje

Olomoucký kraj vydal příručku “ Ekomapa Olomouckého kraje – Jak chránit životní prostředí ! Brožura  je doplněna mapou Olomouckého kraje, kde jsou zachyceny také cyklotrasy, naučné stezky a další údaje ve vztahu k životnímu prostředí.

Muzejní noc v Praze – doprava

V sobotu 17. června 2006 proběhne již v pořadí třetí Muzejní noc v Praze . Akci pořádá Národní muzeum, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., a Asociace muzeí a galerií ČR.

Dopravní úrazy – konference

Ve dnech 7. – 8.září 2006 se uskuteční národní kongres věnovaný problematice dopravní úrazovosti. V programovém zaměření jsou bloky věnované zejména  prevenci dopravních nehod. 

VII. ročník dopravně inženýrských dnů .

Více než 100 účastníků měl seminář věnovaný dopravním stavbám a dopravním opatřením pro zlepšení provozu  a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v České republice, který se uskutečnil ve dnech 7. – 8. června v Mikulově. Součástí programu byla také...

Připravují se další cyklostezky .

Ve Středočeském kraji se v letošním roce plánuje 22 km nových tras za 60 milionů korun. Kraj postupuje podle generelu Cyklotras a cyklostezek, který je od roku 2001 výchozím materiálem pro rozšiřování cyklistických tras v kraji.

Ústecký kraj vybral nového dopravce.

V úterý 30. května 2006 oznámil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc výsledky výběrového řízení na nového dopravce pro zajištění základní dopravní obslužnosti kraje. Vítězem se stala společnost ČSAD Česká Lípa.