Archiv měsíce: Květen 2006

AUTOTEC – veletrh

Mezinárodní veletrh užitkových automobilů, dílů, příslušenství a servisní techniky se uskuteční ve dnech 3. – 7. června 2006 na Výstavišti Brno. Součástí doprovodného programu jsou také dvě konference věnované bezpečnosti silničního provozu.

Požár v tunelu Valík!

Ve čtvrtek 25. května 2006 proběhl první zkušební požár v nově budovaném tunelu pod vrcholem Valík. Cílem bylo prozkoumání chování ohně za specifických podmínek a vyzkoušení jeho účinků. Akce proběhla za velkého zájmu odborné veřejnosti i...

První červnová sobota v železničním muzeu.

V sobotu 3. června proběhne v Železničním muzeu Lužná u Rakovníka program věnovaný dětem i milovníkům starých vláčků. Zvláštní vlak do Lužné bude vypraven z Loun. Pro oslavu Dne dětí si program spojený s jízdou vlakem připravili organizátoři i v dalších...

Ústav dopravního inženýrství v Praze oslavuje!

V letošním roce vstupuje Ústav dopravního inženýrství Praha do svého 40. roku činnosti. Činnost ÚDI Praha je organizována v pěti sekcích, které plní úkoly spojené se zajištěním plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v Praze.

Rozkvetou ulice ve městech?

Začíná období vyhlašování soutěží a grantů pro květinovou výzdobu. Již čtvrtý ročník  “ Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu“ vyhlásilo město Olomouc.  Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti o tvorbu životního prostředí ve městě a zkrášlit...

Rodinné pasy se připravují na Vysočině.

Po Jihomoravském kraji  začala příprava Projektu rodinné pasy i v kraji Vysočina. Projekt  je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem ve věku do 18ti let.

Město bez bariér – konference

Ve dnech 23. – 24. května 2006 se uskuteční 2. ročník  mezinárodní konference  z  cyklu BEZ BARIÉR. Program  bude věnovaný především prezentování zkušeností z realizace bezbariérového prostředí včetně bezbariérové dopravy.

LOGIST – veletrh

Ve dnech 10. – 12. května 2006 se v areálu PVA Praha Letňany uskuteční mezinárodní veletrh logistiky, dopravy, manipulační a obalové techniky.