Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Železniční stanice Český Těšín projde rekonstrukcí
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už vybrala zhotovitele rekonstrukce železniční stanice Český Těšín. Stalo se jím „Sdružení MTS + SBT – žst. Český Těšín“ tvořené společnostmi Subterra (vedoucí účastník) a Metrostav (účastník). Ve veřejné obchodní soutěži uspělo s nabídkovou cenou 1,024 miliardy korun.

V rámci stavebních úprav bude provedena v hlavních kolejích těšínského nádraží  celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Dále se opraví  podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup výtahy. Všechna nástupiště budou v normové výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Rekonstrukcí projde rovněž trakční vedení, provedou se přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení, k bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek.

Moderní zabezpečovací zařízení získá nejen důležitý železniční uzel, ala také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. To vše umožní jízdu vlaků až 120 km/h, maximální rychlost pro soupravy s naklápěcí skříní bude 150 km/h. Součástí stavby bude i vybudování nového objektu trakční měnírny.

Rekonstrukce se uskuteční v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín. Jak už napovídá její název, naváže na právě dokončenou optimalizaci traťového úseku Bystřice nad Olší – Český Těšín. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií, a to z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava v programovém období 2007–2013. Předpokládaný příspěvek EU může dosáhnout částky 943 134 466 Kč, což činí až 78,96 % ze způsobilých nákladů. Zbývající část nákladů bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj:SŽDC

Další články z IZDoprava.cz

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmová cena Český lev má novou podobu
Filmová cena Český lev má novou podobu