Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V jihočeské metropoli získala MHD další preferenční pruh
Od pondělí 10.8.2015 byl navrácen provoz všech vozidel do Husovy ulice v úseku Resslova – Mariánské náměstí. Na Husově třídě vznikl preferenční BUS pruh ve směru do centra, a to od zastávky U Zelené ratolesti do křižovatky Mariánské náměstí. Vozidla oprávněně využívající „BUS pruh“ – tj. autobusy a trolejbusy MHD a autobusy linkové dopravy se na výjezdu z preferenčního pruhu řídí samostatnými signály – tzv. čočkami. Ty umožňují vypuštění vozidel hromadné dopravy dříve než vozidel individuální dopravy.

Pro řidiče to znamená, že musí věnovat zvýšenou pozornost nové organizaci dopravy na Husově třídě. Je důležité, aby řidiči automobilů nevjížděli do vyhrazeného BUS pruhu, neboť tím zbytečně aktivují detekci pro „čočky“ a zkracují tím signál volno pro vozidla. Stavba stále pokračuje, rychlost jízdy je omezena i nadále na 30 km/h.

Dva přechody pro chodce přes Husovu třídu v prostoru křižovatky s ulicí Jaroslava Haška jsou nově osazeny světelnými signály. Dle schváleného návrhu se nejedná o klasickou řízenou křižovatku, ale o dva volitelné světelně řízené přechody. Vzájemnou koordinací je zajištěna návaznost této světelné signalizace. Zároveň je křižovatka spřažena s křižovatkou Mariánské náměstí. Složitost křižovatky Mariánské náměstí je dána tím, že se jedná o dvouuzlovou křižovatku, ve které je potřeba zajistit vzájemnou návaznost jednotlivých směrů. Ihned po ukončení objízdné trasy došlo k demontáži provizorní světelné signalizace na křižovatce Pražská x Staroměstská . Světelná signalizace je ve zkušebním provozu, v průběhu následujícího měsíce budou sbírána dopravní data z řadičů SSZ a na základě jejich vyhodnocení bude následně signální program upraven.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem