Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

I v zimním období se v Praze pouští do rekonstrukce tramvajové trati
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využívá aktuální tramvajové výluky v Trojské ulici a od 20. ledna 2014 zde zahájil první etapu rekonstrukce tramvajové trati. V této souvislosti bude výrazně omezen provoz silniční dopravy včetně MHD v Trojské ulici mezi ulicemi U Sloupu a Zenklova. Rekonstrukce bude mít tři etapy, přičemž ukončení všech prací na této trati se plánuje na začátek dubna 2014. Stávající konstrukce trati z dřevěných a železobetonových pražců ve štěrkovém loži se zákrytovými panely bude nahrazena konstrukcí na železobetonových pražcích se zákrytem z litého asfaltu. Ukončení rekonstrukce je plánováno na začátek dubna 2014.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka X17, která pojede pouze ve zkrácené trase Nádraží Holešovice – Nad Trojou pro denní i noční provoz.

Rozvržení rekonstrukce do jednotlivých etap:

I. etapa: uzavírka úseku Nad Hercovkou – Zenklova

  • termín: 20. 1. 2014 (07:00)      – 26. 2. 2014 (06:00)
  • příjezd do oblasti      Nad Hercovkou možný Trojskou ulicí od Troje

II.etapa: uzavírka úseku U Sloupu – Uzavřená

  • termín: 26. 2. 2014 (06:00)      – 5. 3. 2014 (18:00)
  • příjezd do oblasti      Nad Hercovkou možný Trojskou ulicí od Zenklovy ulice, přes ulici      Na Dlážděnce

III. etapa: Uzavírka úseku U Sloupu – Nad Hercovkou

  • termín: 5. 3. 2014 (18:00)      – 2. 4. 2014 (18:00)
  • příjezd do oblasti      Nad Hercovkou možný Trojskou ulicí od Zenklovy ulice

Uvedené termíny mohou být mírně pozměněny, především kvůli klimatickým podmínkám.

Zdroj :DP Praha

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem