Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

DP Praha začíná šetřit na provozu metra
S ohledem na rozpočtové možnosti hlavního města Prahy v roce 2012 a vyhodnocení přepravních průzkumů linek Pražské integrované dopravy bude k termínu 4. března 2012  zrušen prodloužený denní provoz linek metra a návazné povrchové dopravy o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. ¨

Podle přepravních průzkumů prováděných na podzim 2011 (tedy v období obecně zvýšené poptávky po dopravě), se počet přepravených cestujících v rámci prodlouženého provozu metra a návazné dopravy pohyboval v rozmezí 8 000 až 10 000 cestujících za noc, přičemž nabídka činí cca 110 000 míst. Prodloužený provoz metra a návazné povrchové dopravy byl zaveden k termínu 1.9.2010.

Navržené opatření má zajistit úsporu provozních nákladů cca 55 000 000 Kč ročně. V dotčených oblastech nepůjde o zásadní změnu či zhoršení dopravní obsluhy, neboť zrušené páteční a sobotní spoje nahradí standardní provoz nočních autobusových a tramvajových linek. Oproti stavu před zavedením prodlouženého provozu k 1.9.2010 byla rozšířena noční doprava tak, že pokrývá adekvátně kapacitě a rozsahu i všechny městské části.

Co to znamená pro cestující? Dojde k sjednocení denního i nočního provozu v rámci celého týdne a k přehlednosti v jízdních řádech jednotlivých linek. Odjezdy posledních spojů metra budou rovněž sjednoceny s ostatními provozními dny a rovněž i jízdní řády nočních linek budou opět shodné pro každý den v týdnu.

Zdroj:ROPID

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem