Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zlínský kraj připravuje projekt na podporu veřejné dopravy
Komplexní odbavovací řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy je ve zkratce uváděn s názvem KORIS.

 Stávající systém řízení v kraji není účinně dozorován a informační systémy zastaralé. Nový projekt  by měl představovat finanční náklady ve výši 116 milionu korun a až 85 % této částky by mělo být uhrazeno z Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci projektu bude vybudován  centrální dispečink( zahájení činnosti je plánováno od roku 2011) a zavedení informačního systému pro cestující. Informace budou moci získat cestující na zastávkách i ve vozidlech veřejné hromadné dopravy.

Partnery projektu jsou:

* obce, kde budou umístěny stacionární informační panely

* České dráhy a SŽDC

* smluvní dopravci Zlínského kraje

* smluvní dopravci zajišťující městskou hromadnou dopravu ve městech Vsetín, Kroměříž a Valašské Meziříčí

* města Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město

Území MHD Zlín – Otrokovice bude řešeno samostatným a na KORIS navazujícím projektem.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem