Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jihočeský kraj vsadil na více dopravců.
Jednání spojená s řešením dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji navodila téma zajištění služby dopravní obslužnosti v obecné rovině. Nemůže se obdobná situace opakovat v jiném kraji? Jihočeský kraj informoval o způsobu zajištění dopravní obslužnosti následujícím prohlášením.Na dopravní obslužnost vyčlenil Jihočeský kraj v letošním roce částku 363 milionů korun. Smlouvy jsou uzavřené s 15 dopravci , kteří zajišťují  provoz na 373 autobusových linkách. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro veřejnou autobusovou dopravu na území kraje by měla dosahovat 18 a půl milionu ujetých kilometrů. Na základě uzavřených smluv  přiznává kraj  dopravcům náklady na jeden kilometr ve výši 28 – 31 korun. Rozložení smluvních vztahů s více dopravci je administrativně náročnější, ale v případě výpadku někerého z nich lze situaci operativně řešit. Obce v Jihočeském kraji na zajištění dopravní obslužnosti nepřispívají. Požadavky jednotlivých obcí jsou předmětem jednání pracovní skupiny, kde má své zastoupení všech 17 obcí s rozšířenou působností.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.