Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Autobusové spoje v Ústeckém kraji jsou obnoveny!
V pátek 4.8.2006 se zástupci Ústeckého kraje a Dopravního podniku  Ústeckého kraje dohodli a autobusy by měly opět jezdit podle platných řádů. Předcházející jednání byla složitá! Na páteční tiskové konferenci přijeli kraj podpořit i hejtmani dalších krajů a bylo uveřejněno  tiskové prohlášení k problémům veřejné dopravy! Tiskové prohlášení v článku!

Tiskové prohlášení k problémům veřejné dopravy v Ústeckém kraji

Problém financování veřejné hromadné dopravy je obecný a netýká se jen Ústeckého kraje. Pravidla pro úhradu tzv. prokazatelné ztráty z poskytování veřejné služby dopravní dostupnosti nahrávají jednoznačně dopravcům a krajské samosprávy staví často do svízelné situace, když se snaží co nejhospodárněji nakládat s veřejnými prostředky. V případě monopolního postavení konkrétního dopravce, tak jako v Ústeckém kraji, mohou vést státem určená pravidla pro financování veřejné dopravy k nepřijatelnému nátlaku na samosprávné orgány a v konečném důsledku mohou poškodit cestující. Precedent Dopravního podniku Ústeckého kraje proto vnímáme jako varovný signál, který by měl vést ke změně těchto pravidel a k co největší podpoře zdravého tržního prostředí v oblasti dopravy.

Kraje dlouhodobě upozorňují na obdobnou situaci s monopolním postavením Českých drah v oblasti železniční dopravy. I tam musejí často komplikovaně hledat východisko z jednostranně diktovaných podmínek.

Sousední kraje jsou připraveny pomoci Ústeckému kraji s co nejrychlejší stabilizací veřejné dopravy ve prospěch cestujících.

 

Ing. Evžen Tošenovský

předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje

Ing. Petr Bendl

místopředseda Asociace krajů ČR hejtman Středočeského kraje

JUDr. Josef Pavel

místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Karlovarského kraje

Petr Skokan

hejtman Libereckého kraje

 

 

 

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.