Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Konference a odborné semináře 2017
Seznam seminářů, konferencí, školení a odborných akcí zaměřených na dopravní stavitelství, správu komunikací, IT technologie a související problematiku v dopravě. Seznam nabízí akce pořádané v České republice i v zahraničí. Akce jsou řazeny v časové posloupnosti a budou průběžně doplňovány. Organizátorům nabízíme možnost mediální spolupráce a propagaci dle dohody.

18.1.  konference „ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY“, hotel Olšanka, Olšanské náměstí, Praha 3, http://konferencemosty.cz/

19.1. „NÁRODNÍ KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE 2017“, Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4. http://www.semkon.cz/akce/podpora2017

8.-10. 2. konference „ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY  BEZPEČNOST, IT, LEGISLATIVA,doprava-spedice-logistika-infrastruktura“, Ustroň, Polsko

14.2. seminář „Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor pro realizaci pozemních komunikací“, hotel Slávie, Brno, http://www.sekurkon.cz/kategorie/10

7.3. seminář „Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor pro realizaci pozemních komunikací“, hotel Slávie, Brno, http://www.sekurkon.cz/kategorie/10

22.-24.3.  Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC), hotel Clarion Hotel Prague, OLTIS Group.

22.-24.3.2017 GIS OSTRAVA , Geoinformatika v pohybu, Kongresové centrum, VŠB-TU, Ostrava, http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php

3.-4.4. konference „ISSS- Internet ve státní správě“, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, pořadatel TRIADA

4.-5.4.  konference „Chytrá a zdravá doprava ve městech“, Plzeň, http://www.konference.pmdp.cz/

22.-24.4. konference „VEHITS 2017“,Porto, Portugal, http://www.vehits.org/

27.-28.4. konference „MOSTY 2017“, hotel Voroněž, Brno, http://www.sekurkon.cz/kategorie/10

31.5.-1.6. konference „ Dopravní infrastruktura“, Litomyšl – Zámecký pivovar, http://www.konferencedopravniinfrastruktura.cz (http://www.kdi.cz).

7.9. Dopravní konference Pardubice – Atrium Palác Pardubice, http://www.masa-agency.cz/dopravni-konference

19.9. konference „Čistá mobilita“, Praha, pořadatel http://www.top-expo.cz/top-expo/

22.9. konference „TRANSPORT 2017“, Ostrava, Sdružení Moravskoslezského kraje

9. – 13.10.  konference „ENVITECH Transport a Logistika“, BVV, Brno

18.-19.10.2017 Silniční konference , Výstaviště Brno, www:silnicnikonference.cz

28.– 29. 11. konference „ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017“ , Kulturní dům Metropol v Českých Budějovicích, http://www.asfaltove-vozovky.cz/av2017/

 

Další články z IZDoprava.cz

Komentáře:

X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.