Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Na Libeňského mostu provede TSK zkoušky pevnosti betonu a podloží
Po povodni v roce 2002 byl na Libeňském mostě v průběhu roku 2003 proveden podrobný potápěčský průzkum stavu pilířů pod vodou. Kamenné řádkové zdivo pilíře bylo shledáno relativně v pořádku, ale na několika místech byla zjištěna do hloubky 5 až 20 cm, výjimečně 30 cm, degradace výplně spár. Následný potápěčský průzkum provedený v únoru 2016 zjistil, že výsledky ohledání povrchu pilíře pod hladinou vody jsou prakticky shodné s výsledky minulých průzkumů, ale jedná se jen o vizuální stránku, přesné údaje je možné získat jen podrobným průzkumem.

„Tyto zkoušky jsou součástí další diagnostiky mostu, kterou jsem nechal zpracovat. Na základě výsledků Kloknerova ústavu ČVUT, který podrobnou zprávu zveřejní počátkem příštího roku, bude jasnější, jak dále postupovat v přípravě rekonstrukce mostu přes Vltavu. Ukáže nám únosnost a životnost základu pilířů, které budou součástí jakékoliv varianty mostu nad vodou,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „ Na tyto zkoušky naváže měření zatížitelnosti mostu přes řeku v podobném rozsahu, jako u inundačního mostu, který se testoval v březnu 2016. Tyto zkoušky budou probíhat v průběhu roku 2017 a získáme tak ucelený obrázek o stavu Libeňského mostu jako celku,“

Kamenné řádkové zdivo, které končí zhruba 3 m pod normální hladinou, přechází ve spodní části pilíře do základu z prostého betonu, ve kterém se při potápěčském průzkumu zjistily drobné kaverny, které mohou signalizovat nehomogenitu betonu. Povrch těchto základových stupňů je místy degradován a s hloubkou se rozsah a četnost poruch může zvětšovat. Na návodní straně pilíře č. 3 provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy další průzkum s pomocí ochranné jímky. Základový blok byl založen patrně na skalním podloží v otevřené stavební jámě. Tento způsob zakládání byl možný, protože se tato stavba zakládala nasuchu, protože těleso řeky vedlo libeňskou částí.

Nová průzkumná jímka bude vyhloubena až na skalnaté dno a odborníci z Kloknerova ústavu ČVÚT provedou odběr z betonu dříku pilíře a dále odeberou horninu, na které je most založen.

Cílem těchto odběrů je posoudit kvalitu založení pilíře, respektive únosnost základové spáry. Odběr vzorku betonu je zacílen na posouzení pevnosti betonu v tlaku a jeho modul pružnosti. Tyto hodnoty budou vloženy do výpočetního modelu, který připravuje Kloknerův ústav a výstupem bude posouzení, zda dřík pilíře je odolný na možné zborcení v případě obnažení pilířů při povodni.

Zdroj: TSK Praha

Další články z IZDoprava.cz

  • Libeňský most postupně odhaluje své slabiny11. května 2017 Libeňský most postupně odhaluje své slabiny Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zadala v období prosince 2016 až února 2017 provedení diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Cílem bylo ověřit […]
  • Na části Libeňského soumostí proběhly zatěžovací zkoušky18. března 2016 Na části Libeňského soumostí proběhly zatěžovací zkoušky Od neděle 13. března do pátku 18. března 2016 provedla Technická správa komunikací h. m. Prahy (TSK) unikátní zatěžovací zkoušky na inundačním mostě Libeňského soumostí. Od ranních hodin […]
  • Nymburská lávka přes Labe je uzavřena!14. prosince 2017 Nymburská lávka přes Labe je uzavřena! Rada města Nymburk ve středu 13.12.2017 na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské […]
  • Jaký bude další osud Libeňského mostu v Praze 7?12. ledna 2016 Jaký bude další osud Libeňského mostu v Praze 7? Technický stav Libeňského mostu je už po několik let diskutován a čas tlačí neúprosně na rozhodnutí o jeho dalším osudu. Opravit nebo zbourat a postavit nový? Technická správa komunikací […]
  • Trojská lávka projde kontrolním měřením30. ledna 2013 Trojská lávka projde kontrolním měřením Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu ulici Pod Havránkou. V sedmdesátých létech 20. století byl zdejší přívoz nahrazen vojenským […]
  • Oprava Lanového mostu na pražské Jižní spojce si vyžádá dopravní opatření .30. dubna 2012 Oprava Lanového mostu na pražské Jižní spojce si vyžádá dopravní opatření . TSK hl. města Prahy zahájila opravu Lanového mostu zhruba před měsícem přípravnými pracemi pod mostem.  Od pondělí 23. dubna začaly hlavní stavební práce a od tohoto data až do konce srpna […]
  • Wilsonův most v Plzni se bude opravovat7. března 2013 Wilsonův most v Plzni se bude opravovat Provoz na Americké třídě v Plzni bude v polovině roku přerušen. Město připravuje opravu Wilsonova mostu, který překlenuje řeku Radbuzu a spojuje Denisovo a Anglické nábřeží. Magistrát nyní […]
  • V centru Plzně se opravuje most8. července 2013 V centru Plzně se opravuje most Od 8. července 2013 se pro osobní automobilovou dopravu a následně pro veřejnou městskou dopravu uzavře Wilsonův most. Město realizuje generální opravu, jejíž dokončení plánuje na […]
  • Stav krajských silnic a mostů v Libereckém kraji se zlepšuje15. února 2017 Stav krajských silnic a mostů v Libereckém kraji se zlepšuje Investice do silniční sítě se projevily v posledním zpracovaném hodnocení stavu vozovek silnic a mostů v majetku Libereckého kraje. Na více než 88 kilometrech byly vloni provedeny […]
  • Praha začala osazovat dopravní značení zakazující vjezd osobních přepravníků25. listopadu 2016 Praha začala osazovat dopravní značení zakazující vjezd osobních přepravníků Technická správa komunikací hl. města Prahy (TSK) začala v pátek 25. listopadu osazovat dopravní značení, které zakazuje vjezd osobních přepravníků tzv. Segway. Jedná se celkem o 610 […]
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.