Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Silniční síť kraje Vysočina.
Rada kraje Vysočina projednávala na svém 12. zasedání  návrh materiálu “ Páteřní silniční síť kraje Vysočina“, která by měla v budoucnosti tvořit základní a rozhodující spojení významných center v kraji.Páteřní síť kraje Vysočina tvoří celkem 719 km silnic II. a III. třídy  s napojením na silnice I. třídy, které spravuje stát. Projednávaný materiál určil také základní technické parametry, které musí komunikace v páteřní silniční síti splňovat ( např. šíře vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly). Kraj bude cíleně věnovat pozorost zajištění větší bezpečnosti na uvedené síti silnic a počítá  s vyčleněním finančních prostředků pro potřebné úpravy.  Pro opravy stávajích komunikací však finanční prostředky kraje nemohou stačit a proto se kraj bude snažit získat na rekonstrukce zbývající finance i z jiných zdrojů např. prostědky EU. Zlepšení technického stavu silnic zahrnutých v páteřní síti je rozvrženo v časovém horizontu 15ti let.

Na ostatních komunikacích v délce 3860 km a které nejsou do páteřní sítě zahrnuty budou prováděny nezbytné práce spojené s lokální údržbou.

 

V současné situaci, kdy vysoké procento silnic II. a III. třídy v celé ČR je v neutěšeném technickém stavu, je potřeba někde začít a postupovat systematicky při rozhodování o účelném použití finančních prostředků. Tak tedy “ Páteřní silniční síť “ ! Jen časový horizont 15ti let  se mi zdá dlouhý. Doufám, že se situace  zlepší dříve a o změnách budeme naše čtenáře rádi informovat.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.