Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kontrola vážení kamionů čeká na řidiče ve Starém Hrozenkově
Od 7. června 2011 je v provozu automatická vážící stanice na silnici I/50 vedoucí ze Slovenska do Zlínského kraje.(10:45)Měření a následně projednání přestupku je v místě bývalého hraničního přechodu. Zlínský kraj poskytl finanční prostředky na projekt, který by měl zamezit přetěžování nákladních vozidel a následné poškozování vozovek a ohrožování silničního provozu. Ředitelství silnic Zlínského kraje v místě bývalého hraničního přechodu zbudovalo odstavný jízdní pruh kde jsou umístěné repasované silniční váhy, které se již v minulosti při celním odbavování používaly. 

Vozidla projíždějí sníženou rychlostí(16 km/hod) přes váhy až k semaforu. Pokud není vozidlo přetížené, potom na semaforu bliká oranžové světlo a řidič může pokračovat plynule dál a zařadí se do průběžného jízdního pruhu silnice. 

 V případě, že váha zjistí překročení hmotnostních limitů, pak se na semaforu rozsvítí červené světlo a kamion musí zastavit. Poté je policistou nasměrován na parkoviště, kde je řešeno správní řízení. Na místě je sepsán protokol o vážení a přestupku. Následně řidič zaplatí správní poplatky, náklady na vážení a může pokračovat v jízdě.

Kontrolní vážení se realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem