Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Středočeský kraj hledá místa pro stavbu nových P+R parkovišť
Dnes 7. září 2017 projednala Rada Středočeského kraje průběh příprav pro zajištění nových lokalit vhodných pro výstavbu záchytných P+R parkovišť. Do konce srpna letošního roku krajský Odbor dopravy, který koordinuje projektové záměry jednotlivých měst a obcí, prověřil 107 míst, kde by bylo možné zřídit záchytné parkoviště. Samotná města a obce mají zájem o vybudování parkovišť P+R v 77 lokalitách. Potřeba nových parkovišť souvisí a výrazným nárůstem osob dojíždějících autem za prací do Prahy.

„Celkem by takto mohlo vzniknout zhruba 7,5 tisíce parkovacích míst. Téměř připravených už je 16 projektů, z toho deset jich je v Pražské metropolitní oblasti, tedy v těsné blízkosti Prahy. Jsem ráda, že se nám daří problematiku chybějících záchytných parkovišť postupně řešit. Je nemyslitelné, aby lidé při cestě do práce, do škol nebo jen za zábavou stáli v dlouhých kolonách nebo jezdili ulicemi a neměli kde zaparkovat,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a dodala, že nejdřív by se mohlo stavět například v Úvalech, Říčanech, Roztokách u Prahy, Benešově nebo v Pečkách, Příbrami, Rakovníku a Hořovicích.

V období let 2014–2020 jsou cíleny přímo na výstavbu záchytných parkovišť dotační program IROP a jeho dotačního nástroj ITI, neboli Integrované územní investice, které se týkají Pražské metropolitní oblasti. Pro část této oblasti ve Středočeském kraji je alokována dotace v celkové výši 750 milionů korun a žadatelé mají možnost získat až 90 % nákladů na stavbu. V současné době jsou v rámci ITI přihlášeny tři projekty (v Sázavě, Řevnicích, Novém Kníně), které obsahují výstavbu záchytných parkovišť a v rámci IROP se jedná o další dvě lokality (v Dobřichovicích a Příbrami). Města a obce se mohou v další výzvě ITI hlásit do 25. září 2017.

„Evidujeme také žádosti několika obcí, které by uvítaly od Středočeského kraje finanční pomoc s přípravou a realizací projektu. Jedná se zejména o menší obce, které z hlediska svého rozpočtu nemají dostatek peněz na spolufinancování projektů, třeba Zeleneč nebo Mstětice. U Mstětic by mohlo vyrůst záchytné parkoviště pro několik set aut. Jde o lokalitu mezi dvěma dálnicemi D10 a D11,“ vysvětlil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

V rámci koordinace projektů záchytných parkovišť P+R spolupracuje Odbor dopravy se středočeským a pražským organizátorem veřejné dopravy – Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID). Společnost ROPID nabízí středočeským obcím pomoc v podobě zpracování studie. Za tímto účelem byly kontaktovány obce, které by měly o tuto službu zájem. Takto bylo zvoleno celkem 20 obcí. ROPID v současné době projednává schválení dodatku smlouvy s projektantem.

„Menší obce nemají často finanční možnosti P+R parkoviště zafinancovat, nebo dokonce projekčně připravit. Musíme se zamyslet nad tím, jak může kraj pomoci. Dokážu si představit výzvu z Infrastrukturního fondu, která by pomohla s přípravou projektové dokumentace. Našim cílem je, aby města a obce získaly na záchytná parkoviště co nejvíce prostředků,“ podotkl Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova.

Další problém, který obcím brání v realizaci projektů, jsou problémy s odkupem pozemků u vlakových nádraží a zastávek. Ve většině případů jsou tyto pozemky ve vlastnictví dopravce České dráhy (ČD). U několika málo lokalit se jedná o pozemky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo o soukromé pozemky. „Zahájili jsme jednání s ČD a SŽDC ohledně urychleného prodeje dotčených pozemků obcím. Problém u pozemků SŽDC je ten, že jejich prodej musí schválit Vláda ČR a takový proces může podle předchozích zkušeností trvat až několik let. Oba dva drážní subjekty však přislíbily, že proces prodeje pozemků obcím co nejvíce urychlí a obcím vyjdou vstříc,“ doplnil radní František Petrtýl.

Zdroj: Stř.kraj

 

Další články z IZDoprava.cz

  • V Plzni plánují rozšíření placených zón parkování!30. ledna 2012 V Plzni plánují rozšíření placených zón parkování! (10:30) V souladu s Generelem dopravy v klidu města Plzeň  doporučil  Útvar koncepce a rozvoje města na rozšíření zón placeného parkování na další části města. Dosavadní zóna placeného […]
  • V Radotíně připravují stavbu parkovacího domu5. dubna 2017 V Radotíně připravují stavbu parkovacího domu Městská část Praha 16 začíná s přípravou stavby nového parkovacího domu, který bude umístěn v blízkosti vlakového nádraží na místě dnešního parkoviště „P+R“. Na tuto investiční akci jsou v […]
  • Od února 2017 se bude v Blansku parkovat podle nových pravidel30. listopadu 2016 Od února 2017 se bude v Blansku parkovat podle nových pravidel Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě i v sídlištích a směrový průzkum přinesla studie Centra AdMaS VUT v Brně. K jejím výsledkům přihlédla rada města, která nově rozhodla o tom, […]
  • Praha plánuje vypsání nadlimitních veřejných zakázek týkajících se parkování27. května 2014 Praha plánuje vypsání nadlimitních veřejných zakázek týkajících se parkování Na dnešním jednání schválila městská rada odůvodnění účelnosti vypsání předběžného oznámení nadlimitních veřejných zakázek k zónám placeného stání (ZPS), které by měla po schválení […]
  • V České Lípě se zvýší počet parkovacích automatů2. listopadu 2015 V České Lípě se zvýší počet parkovacích automatů Od 1. prosince 2015 rozšíří město počet parkovacích automatů. Místo dosavadních třinácti pronajatých přístrojů jich do ulic instaluje celkem dvacet kusů. Nově je řidiči najdou u KD Crystal […]
  • Ve Švédsku využívají nový systém parkování17. února 2015 Ve Švédsku využívají nový systém parkování Nový parkovací systém, který nepotřebuje parkovací karty, zkouší ve městě Linköping ve Švédsku. Parkovací systém mohou užívat zájemci o parkování na parkovišti společnosti Dukat Linköping […]
  • V Benešově je v provozu pilotní projekt parkování25. července 2017 V Benešově je v provozu pilotní projekt parkování Od počátku července je ve středu města parkovací systém, který usnadní řidičům parkování a umožní zaplacení za parkování bezkontaktní platební kartou nebo aplikací v telefonu.  „Smart […]
  • Parkování s pomocí webové aplikace do mobilu vyzkouší v centru Brna5. listopadu 2015 Parkování s pomocí webové aplikace do mobilu vyzkouší v centru Brna Město Brno chce zlepšit dostupnost parkovacích míst pro občany, kteří mají trvalé bydliště v samotném centru městské památkové rezervace. Zavádí pro ně proto takzvaný Integrovaný systém […]
  • V Blansku se staví nové parkoviště 26. června 2014 V Blansku se staví nové parkoviště Nové parkoviště za bezmála 13 milionů Kč bez DPH vznikne u hlavního vlakového nádraží během července až září letošního roku. Po lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volají ti, […]
  • Ve Zlíně řeší problémy s parkováním5. srpna 2015 Ve Zlíně řeší problémy s parkováním Doprava v klidu je ve městech častým problémem tam, kde rozsah motorizace přesáhl původně plánovaný rozsah. Bývají to centra měst nebo naopak sídliště, kde původně plánovaný rozsah […]

Komentáře:

X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.