Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kamenný most v Chlebově byl zapsán mezi kulturní památky
Od 15.3.2017 je  kamenný dvouobloukový most v údolí Dírenského potoka zapsán pod číslem 1000001428 do seznamu chráněných památek. Most byl postaven pravděpodobně v první polovině 19. století. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Most je datován pravděpodobně do první poloviny 19. století. Most je v tomto místě písemně zmiňován již roku 1539. (Lintner, Petr, Pohledy Soběslavské, díl první, Soběslav 2008, s. 235-236)

Kamenný most je autenticky dochovaným a cenným příkladem technicko-dopravní stavby, která představuje typ stavebně konstrukční technologie, používané zejména ve vesnickém prostředí. Je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Most velmi dobře zhodnocuje své prostředí a je cenným krajinotvorným prvkem v historické krajině.

Kamenný most je situován v extravilánu Soběslavi nedaleko části Chlebov, cca 1 km JZ směrem  v údolí Dírenského potoka. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Kamenný most je svojí osou orientován ve směru SZ-JV. Most je konstruován jako masívní kamenný dvouobloukový, kolmý s horní mostovkou, se zídkami a bez křídel. Délka mostu je 15,71 m, šířka 5,53 m. Most je vystavěn z drobného lomového kamene na maltu vápennou. Krajní opěry a střední pilíř vynášejí dvě segmentové klenby, vrcholnice kleneb jsou vodorovné. Střední pilíř má na obou stranách mostu polokruhové zhlaví svázané se zdivem mostu. Kamenné zídky byly v minulosti opravovány, byly nověji přezděny z lomového kamene středního. Cesta na mostě je vyklenuta, kopíruje oblouk obou kleneb, s prašným povrchem.

Technický stav mostu je dobrý, bez závažnějších statických poruch. Na některých místech mostu je patrna vegetace – mech, rostliny, tráva. Most slouží stále svému účelu.

 

Zdroj: NPU

Další články z IZDoprava.cz

  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Kdy zmizí unikátní gotický most v Klášterní Skalici?1. července 2014 Kdy zmizí unikátní gotický most v Klášterní Skalici? Starý most v Klášterní Skalici je sklenut dvěma oblouky na středový sloup s břitem proti toku Výrovky. Vznikl koncem 14. století zásluhou Matěje, opata nejmladšího cisterciáckého […]
  • Kamenný most v Tmáni16. září 2014 Kamenný most v Tmáni Ve Tmáni, která je dnes součástí obce Zlonice, se nachází starý klenbový most o dvou otvorech světlosti 5,7 metru. Most je na silnici III/23916 a překlenuje Zlonický potok, který vede ve […]
  • Kamenný mostek u Benátecké Vrutice je technickou památkou od roku 201124. února 2018 Kamenný mostek u Benátecké Vrutice je technickou památkou od roku 2011 Kamenný mostek přes potok Mlynařici se nachází jihovýchodně od jádra Benátecké Vrutice. Historicky cenná stavba zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek byla postavena v 18. století […]
  • Nenápadný most v Křinci čeká na rekonstrukci27. srpna 2013 Nenápadný most v Křinci čeká na rekonstrukci V relativně nenápadném městysi Křinci ve Středočeském kraji najdeme pozoruhodnou technickou památku. Přes říčku Mrlinu vede silniční most, spojující Křinec s osadou Zábrdovice. Samotný […]
  • Začíná rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni6. března 2017 Začíná rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni Ve středu  8. března 2017 budou zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici […]
  • Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů6. března 2014 Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů Původní  komunikace III/14611 vedla  po násypovém tělese, které z obou stran končilo opěrnými zdmi. Násypové těleso a konstrukce zdí však  nevyhovovaly a nadměrné dopravní zatížení […]
  • V Bystřici pod Hostýnem postaví nový most28. dubna 2015 V Bystřici pod Hostýnem postaví nový most Původní most ev. č. 437-021 na silnici II/437 z Bystřice pod Hostýnem do Lipníku nad Bečvou silničáři odstraní a na jeho místě postaví nový mostní objekt v hodnotě necelých čtyř milionů […]
  • Písecký most dostane nové ledolamy12. července 2012 Písecký most dostane nové ledolamy Ve středu 11.07.2012 byla zahájena generální oprava pěti kusů ledolamů, které jsou součástí Kamenného mostu přes řeku Otavu v Písku, který je národní kulturní památkou. Oprava zahrnuje […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.