Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kamenný most v Chlebově byl zapsán mezi kulturní památky
Od 15.3.2017 je  kamenný dvouobloukový most v údolí Dírenského potoka zapsán pod číslem 1000001428 do seznamu chráněných památek. Most byl postaven pravděpodobně v první polovině 19. století. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Most je datován pravděpodobně do první poloviny 19. století. Most je v tomto místě písemně zmiňován již roku 1539. (Lintner, Petr, Pohledy Soběslavské, díl první, Soběslav 2008, s. 235-236)

Kamenný most je autenticky dochovaným a cenným příkladem technicko-dopravní stavby, která představuje typ stavebně konstrukční technologie, používané zejména ve vesnickém prostředí. Je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Most velmi dobře zhodnocuje své prostředí a je cenným krajinotvorným prvkem v historické krajině.

Kamenný most je situován v extravilánu Soběslavi nedaleko části Chlebov, cca 1 km JZ směrem  v údolí Dírenského potoka. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Kamenný most je svojí osou orientován ve směru SZ-JV. Most je konstruován jako masívní kamenný dvouobloukový, kolmý s horní mostovkou, se zídkami a bez křídel. Délka mostu je 15,71 m, šířka 5,53 m. Most je vystavěn z drobného lomového kamene na maltu vápennou. Krajní opěry a střední pilíř vynášejí dvě segmentové klenby, vrcholnice kleneb jsou vodorovné. Střední pilíř má na obou stranách mostu polokruhové zhlaví svázané se zdivem mostu. Kamenné zídky byly v minulosti opravovány, byly nověji přezděny z lomového kamene středního. Cesta na mostě je vyklenuta, kopíruje oblouk obou kleneb, s prašným povrchem.

Technický stav mostu je dobrý, bez závažnějších statických poruch. Na některých místech mostu je patrna vegetace – mech, rostliny, tráva. Most slouží stále svému účelu.

 

Zdroj: NPU

Související příspěvky:

  • 19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • 1. července 2014 Kdy zmizí unikátní gotický most v Klášterní Skalici? Starý most v Klášterní Skalici je sklenut dvěma oblouky na středový sloup s břitem proti toku Výrovky. Vznikl koncem 14. století zásluhou Matěje, opata nejmladšího cisterciáckého […]
  • 16. září 2014 Kamenný most v Tmáni Ve Tmáni, která je dnes součástí obce Zlonice, se nachází starý klenbový most o dvou otvorech světlosti 5,7 metru. Most je na silnici III/23916 a překlenuje Zlonický potok, který vede ve […]
  • 27. srpna 2013 Nenápadný most v Křinci čeká na rekonstrukci V relativně nenápadném městysi Křinci ve Středočeském kraji najdeme pozoruhodnou technickou památku. Přes říčku Mrlinu vede silniční most, spojující Křinec s osadou Zábrdovice. Samotný […]
  • 6. března 2017 Začíná rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni Ve středu  8. března 2017 budou zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici […]
  • 6. března 2014 Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů Původní  komunikace III/14611 vedla  po násypovém tělese, které z obou stran končilo opěrnými zdmi. Násypové těleso a konstrukce zdí však  nevyhovovaly a nadměrné dopravní zatížení […]
  • 12. července 2012 Písecký most dostane nové ledolamy Ve středu 11.07.2012 byla zahájena generální oprava pěti kusů ledolamů, které jsou součástí Kamenného mostu přes řeku Otavu v Písku, který je národní kulturní památkou. Oprava zahrnuje […]
  • 28. dubna 2015 V Bystřici pod Hostýnem postaví nový most Původní most ev. č. 437-021 na silnici II/437 z Bystřice pod Hostýnem do Lipníku nad Bečvou silničáři odstraní a na jeho místě postaví nový mostní objekt v hodnotě necelých čtyř milionů […]

Komentáře:

X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.