Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak se staví spřažený most na obchvatu Třince?
mostní konstrukce SO 206 na obchvatu Třince

mostní konstrukce SO 206 na obchvatu Třince

Stavba obchvatu Třince sestává z řady stavebních objektů, z nichž třináct tvoří mostní konstrukce, od jednoduchých můstků až po kilometrová přemostění. Většina je realizovaná na pevné skruži (typicky podpěrná konstrukce Staxo 100) s nasazením stropního bednění Dokaflex a rámového bednění Framax, Frami a velkoplošného nosníkového bednění TOP 50 pro realizaci pilířů a opěr. Specifickým projektem je most SO206, kde jsou nasazeny vozíky pro spřažené konstrukce. Díky perfektně připravenému projektu, profesionalitě realizačních firem i správně zvoleným bednicím systémům navíc stavba postupuje rychle kupředu.

Přemostění údolí řeky Olše je navrženo jako dvoutrámová spřažená ocelobetonová konstrukce o šestnácti polích se součtem rozpětí 722 metrů. Celkově přemostění tvoří dva souběžné identické mosty, pro každý směr dopravy jeden. Založení mostů je hlubinné na vrtaných pilotách, podpěry jsou tvořeny stojkami proměnného průřezu ve tvaru písmene Y z monolitického betonu a jsou vetknuty do základových patek. Výšky jednotlivých podpěr jsou v rozmezí 5,50 – 17,10 metrů.

Základové patky pilířů s výškou až dva metry, jsou uloženy do tří metrů pod povrchem, jejich horní hrana spočívá cca 80 cm pod terénem. Tvoří je monolitický beton, který byl ukládán do jednoduchého rámového bednění Framax. Následná betonáž pilířů mostu byla realizována částečně prostřednictvím nosníkového bednění TOP 50 doplněného o speciální bednění vyrobené na míru dle požadavků stavby. Pro vyšší dříky bylo nasazeno šplhací bednění MF 240 rovněž osazené nosníkovým bedněním TOP 50 s třívrstvou bednicí deskou. Všechny pilíře pak byly vybaveny nosníkovým bedněním od místa rozšíření do tvaru písmene Y, kdy bylo nutno bednění TOP 50 modifikovat a vynést na pevnou skruž, kterou vytvořily podpěrné věže Staxo 100 s nosností až 100 kN na nohu konstrukce.

stavba podpěr mostu s nosníkovým bedněním TOP 50

stavba podpěr mostu s nosníkovým bedněním TOP 50

Po dokončení jednotlivých mostních pilířů bylo přikročeno k montáži ocelové konstrukce mostu, která je u obou mostů navržena jako dvoutrámová ze dvou ocelových nosníků se vzdáleností 7,5 metrů. Každou mostní konstrukci tvoří celkem 31 dílců, z nichž 16 je polových a 15 pilířových a mají délku do 30 metrů. K dosažení společné nosnosti bude ocelová konstrukce propojena pomocí spřahujících trnů s betonovou deskou, která bude realizována pomocí Doka vozíků pro spřažené konstrukce. Realizace desky pro kombinované ocelovo-betonové mosty, které využívají kladné vlastnosti obou materiálů k dosažení nejlepšího výsledku je tak rychlejší a jednodušší.

Na každé mostovce je nasazen jeden, respektive dva páry vozíků, s nimiž je betonáž prováděna takzvaným poutnickým způsobem. To znamená, že vždy jeden vozík zajišťuje betonáž polových částí mostu a druhý částí podporových. Tento systém je určen zejména kvůli rovnoměrnému zatěžování ocelové konstrukce. Cílem zejména je, aby nedošlo k neočekávaným deformacím nebo poškození už vyhotovených částí mostu. A proč zde bude nasazeno vozíků hned šest? „Práce s vozíky pro spřažené konstrukce je velmi rychlá a při nasazení více párů vozíků bude most realizován ve zkráceném termínu,“ komentuje Michal Žoha, technik společnosti Česká Doka. Celkem bude vyhotoveno 32 betonážních úseků v délkách 18 až 27,5 metru.

Vozíky pro spřažené konstrukce tvoří ocelový rám, který je z velké části montován z běžných dílů pro systémové bednění, a které jsou osazené  předmontovanými celky velkoplošného nosníkového bednění TOP 50. Díky posunu, realizovanému pomocí pojezdů instalovaných na ocelových nosnících mostu, je možné celý osmdesátitunový kolos jednoduše přesouvat mezi záběry s pomocí navijáků. Při posunu cestuje systém ve dvou částech – samotný vozík a spodní bednění. Na místě pak je snadno propojen pomocí ocelových tyčí a rychle připraven pro další betonáž. Při celém procesu navíc není potřeba nasazení jeřábu, což výrazně zlevňuje a zrychluje realizaci. „Práce jde rychle kupředu a díky profesionalitě realizačních firem by šlo zkrátit cyklus až na devítidenní takt.“ komentuje Žoha.

nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka

nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka

Řešení pomocí vozíku pro spřažené konstrukce je pro vybranou stavbu ideální, protože v sobě spojuje hned několik pozitivních aspektů: jednoduchou montáž, nasazení i obsluhu a cenovou přijatelnost díky montáži z běžných dílů a nasazení osvědčených bednicích systémů. Jasnou výhodou pro realizační firmy je také možnost dodání technického řešení, bednicího vozíku i samotného bednění od jedné firmy. V součtu tak vzniká jasná rovnice mezi ekonomikou stavby a volbou vhodného bednicího systému. Stranou nesmí zůstat ani vysoká míra bezpečnosti, která je dána především díky velkoryse dimenzovaným pracovním plošinám i standardně montované profesionální ochraně volného okraje.

Výhodou řešení prostřednictvím vozíků pro spřažené konstrukce je také ekologická ohleduplnost. S výjimkou realizace mostních podpěr totiž není nutné zasahovat s těžkou mechanizací do krajiny a vliv na devastaci přírody je tak značně oslaben. V tom má nakonec jasno i zadavatel stavby, který trvá na revitalizaci krajiny po stavbě, a to do posledního detailu: předepsána je zejména skladba nově vysazovaných rostlin, které musí být z druhů, které jsou v oblasti původní.

Mostní objekt SO 206  po svém uvedení do provozu bude společně se všemi dalším úpravami a stavbami tvořit nové pokračování silnice I/11 od rychlostní silnice R48 až po státní hranici se Slovenskou republikou. Ambiciózní projekt povede ke zklidnění a zrychlení dopravy na Třinecku a díky ohleduplným architektonickým řešením se jistě během krátké doby stane neodmyslitelnou integrální součástí krajiny.

Informace o projektu SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615

Projektant: DOSING – Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r.o,

Realizace monolitu: 2015 – 2017

Nasazené bednicí systémy: Vozík pro spřažené konstrukce Doka, podpěrné veže Staxo 100, nosníkové bednění TOP 50, rámové bednění Framax Xlife, speciální bednění Doka, šplhací bednění MF240

Bezpečnostní systémy: Zabezpečení volného okraje stavebních objektů pomocí sloupků zábradlí “S” a zábradelního profilu, systémové lávky a výstupy, výstupové věže 250

Dodavatel bednění, plánování bednicích systemů: Česká Doka spol. s r.o. (Daniel Šindler, Martin Povýšil, Michal Žoha, Radek Pokorný, Jiří Dvořák, Adam Kirschbaum, Jakub Mistr, Martin Šafránek, Libor Radecký, Petr Hönig, Aleš Novák)

Realizace monolitu: Sdružení Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice – MOTA-ENGIL a SDS EXMOST

Projektant: Ing. Pavla Gumanová, DOSING – Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r.o,

Text článku: Radek Syka, Michal Žoha

 

Další články z IZDoprava.cz

 • Ve Zlínském kraji projdou letos přestavbou čtyři menší mosty6. června 2017 Ve Zlínském kraji projdou letos přestavbou čtyři menší mosty Některé stavby budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Nové mosty bude  stavět Ředitelství silnic Zlínského kraje v Brusném, Růžďce a ve Vlčnově, později k nim přibude ještě most v […]
 • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
 • Přes Vydru vede nový mostek pro chodce a cyklisty15. července 2016 Přes Vydru vede nový mostek pro chodce a cyklisty Kemp Antýgl nedaleko Rokyty a jednu z nejnavštěvovanějších technických památek Vchynicko-Tetovský kanál, včetně informačního střediska Správy NP Šumava na Rokytě, propojuje nový mostek […]
 • Na stavbě žilinské dálnice se využívají technologie letmé betonáže Doka i posuvná skruž Berd6. ledna 2017 Na stavbě žilinské dálnice se využívají technologie letmé betonáže Doka i posuvná skruž Berd Novostavba žilinské dálnice D3 o délce 4 250 metrů obsahuje celkem 127 stavebních objektů. Mezi ně patří i dva 1370 metrů dlouhé mosty přes vážskou vodní nádrž Hričov. Pod vedením […]
 • Nový most přes řeku Jihlavu v Třebíči bude otevřen 22. dubna11. dubna 2017 Nový most přes řeku Jihlavu v Třebíči bude otevřen 22. dubna Práce na stavbě mostu přes řeku Jihlavu v Třebíči na silnici II/351 spojující město s židovskou čtvrtí finišují. „Jakmile budou položeny asfaltové vrstvy, dokončeno vodorovné a i svislé […]
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
 • Cyklisté mohou užívat novou cyklistickou lávku přes Vltavu10. dubna 2014 Cyklisté mohou užívat novou cyklistickou lávku přes Vltavu Od soboty 12. dubna 2014 mohou cyklisté využívat zavěšenou lávku mezi Lahovicemi a Komořany. Lávka pro pěší a cyklisty umístěná na mostě Pražského okruhu Komořany - Lahovice byla […]
 • V Bangui staví most ženijní specialisté21. ledna 2015 V Bangui staví most ženijní specialisté Most, který darovala Česká republika formou humanitárního daru Středoafrické republice spojuje městské části Bangui. Jeho výstavbu zajistili v místě italští ženisté za dozoru dvou českých […]
 • Praha připravuje opravu Libeňského mostu31. července 2014 Praha připravuje opravu Libeňského mostu Rada hl. m Prahy schválila na svém jednání 29.7.2014 materiál, kterým se navrhuje odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ul. […]
 • Plzeň má novou lávku přes Mži4. srpna 2017 Plzeň má novou lávku přes Mži Plzeň má novou 400 metrů dlouhý úsek sportovně-rekreační komunikace pro cyklisty, pěší a in-line bruslaře, která propojuje oblast Předních Skvrňan a Radčic. Lávka je součástí projektu za […]

Komentáře:

X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.