Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Na místě bývalého přívozu stojí most Dr. Edvarda Beneše
Silniční most ve Štěchovicích je to důležitá železobetonová stavba z roku 1939, která spojuje Brunšov a Štěchovice. V roce 2002 byl při stoleté vodě důležitou spojnicí obou břehů Vltavy. FOTO v článku.

 Most překlenuje řeku Vltavu dutými oblouky o rozpětí 113,8 metrů. Na obloucích  o výšce 12 metrů je na 2×14 táhlech zavěšena vydutá mostovka. Ve své době patřila tato mostní stavba k největším v Československé republice. Stavba spotřebovala 6 000 m3 betonu, 200 000 kg oceli a vyžádala si náklady ve výši cca 3 400 000 Kč.

V roce 1946 byl most slavnostně pojmenován jako “ most Dr. Eduarda Beneše“ a od roku 1965 je most označen jako národní kulturní památka. Poslední oprava byla provedena v roce 1945 a v roce 2002 přestál most stoletou vodu. Autor projektu je architekt Miloslav Klement. Most se stavěl v letech 1937-1939.

 

Další články z IZDoprava.cz

  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Nedaleko Mladé Boleslavi můžeme projet pod krásným železničním viaduktem22. května 2009 Nedaleko Mladé Boleslavi můžeme projet pod krásným železničním viaduktem Jeden z nejmohutnějších viaduktů v ČR se nachází 6 km jihozápadně od Mladé Boleslavi na trati Praha - Turnov u obce Stránov.  FOTO v galerii.První velký betonový železniční viadukt navrhl […]
  • Troja – Císařský ostrov3. dubna 2018 Troja – Císařský ostrov Linky: P8od 23. 12. 2017 do odvolání Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit, že jako náhrada bývalé Trojské lávky je v provozu linka PID P8. Na lince je přeprava zdarma. Linka je […]
  • Barrandovský most patří k dopravně nejzatíženějším místům v Praze!8. dubna 2008 Barrandovský most patří k dopravně nejzatíženějším místům v Praze! V každém dopravním zpravodajství z Prahy je informace o průjezdnosti Barrandovského mostu a Jižní spojky, neboť zde dochází k časté tvorbě kolon. Vedení nájezdových ramp nutí řidiče k […]
  • Silniční most – Doudleby v Jižních Čechách26. dubna 2006 Silniční most – Doudleby v Jižních Čechách Silniční most spojuje Doudleby s okolní silniční sítí a byl uveden do provozu 25. srpna 1929.   Trochu z historie .  Původně  vedla do Doudleb dřevěná lávka pro pěší, kterou podpíraly […]
  • Nový most v Olomouci odolá nejen stoleté vodě1. července 2008 Nový most v Olomouci odolá nejen stoleté vodě Od 16. června 2008 slouží  veřejnosti nově vybudovaný most přes řeku Moravu. Foto v článku. Nový most je postaven na místě původního mostu, který po povodni roku 2006 byl vážně poškozen. […]
  • Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů6. března 2014 Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů Původní  komunikace III/14611 vedla  po násypovém tělese, které z obou stran končilo opěrnými zdmi. Násypové těleso a konstrukce zdí však  nevyhovovaly a nadměrné dopravní zatížení […]
  • Nejstarší gotický silniční v České republice – Písek24. února 2004 Nejstarší gotický silniční v České republice – Písek Patří mezi naše nejcennější architektonické a technické památky. Přesné datum výstavby není známo. V písemných pramenech se uvádí , že v roce 1348 stanovuje Karel IV, aby pokuty vybírané […]
  • Oprava mostu na Jižní spojce si vyžádala neodkladné dopravní omezení28. července 2008 Oprava mostu na Jižní spojce si vyžádala neodkladné dopravní omezení Při opravě dilatace na Lanovém mostu v Praze 10 byla zjištěna závada, která si vyžádala okamžité řešení - provizorní zajištění konstrukce a zákaz průjezdu automobilů nad 6 tun ve směru na […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem