Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Čelákovicích byla zprovozněna nová lávka přes Labe
Stavba lávky přes Labe - foto B.B. z 12.11.2013

Stavba lávky přes Labe – foto B.B. z 12.11.2013

Dne 24. dubna byla zhotovitelem a.s. Metrostav předána zástupcům města Čelákovice stavba „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, stavba byla zkolaudována a dnes, 30. dubna 2014 je od 15,00 hodin v provozu pro veřejnost.

Poslední měsíc stavby se nesl v duchu dokončování posledních stavebních prací a zkoušení konstrukcí. Byl dokončen povrch mostovky formou stříkané izolace, následně byla provedena montáž zábradlí a dokončeny terénní úpravy. V polovině dubna také úspěšně proběhla statická i dynamická zatěžovací zkouška mostu. Stavba lávky a příjezdových komunikací již byla také zkolaudována.  Ještě před uvedením stavby do provozu byly zahájeny práce na navazujících stavbách. Probíhá výstavba a instalace osvětlení lávky a připojovací rampy, která napojí stavbu lávky na stávající cyklostezku podél Labe.

Slavnostní otevření lávky se bude konat dne 21. června 2014.

Informace o stavbě najdou zájemci také v článku z minulého roku http://www.izdoprava.cz/2013/11/v-celakovicich-vyrusta-nova-cyklisticka-lavka/

 

 

Další články z IZDoprava.cz

Komentáře:

X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.