Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Centrum Ústí nad Labem mění svou tvář.
Centrální Mírové náměstí nabízí po roce stavebních prací příjemnou procházku a v současné době i zajímavý pohled na probíhající archeologický průzkum. ( FOTO v článku)Během rekonstrukce Mírového náměstí a ulicí přilehlých došlo k výměně povrchů, opravám a vybudování nových inženýrských sítí, osázení zelení a výměně osvětlení.  Náměstí a ulice přilehlé jsou realizovány v kamenné variantě – náměstí zdobí štípaná čedičová dlažba a žulové pásy. Mimo přechody jsou na komunikaci označena i místa pro přecházení. Vše v bezbarierové úpravě

n200608271455_P8230136 n200608271454_P8230137

n200608271454_P8230138 n200608271454_P8230135

Na Mírovém náměstí je nyní 5 nových vodotrysků umístěných v pochozí rovině. Pro osvěžení jsou zbudována i dvě pítka. Velká pozornost byla věnována zeleni. V Hrnčířské ulici  bylo vysázeno celkem 56 habrů, na náměstí 7 samostatných stromů a v Revoluční ulici 11 akátů.  Obnoven byl i městký mobiliář – lavičky, koše, plakátovací plochy. Celkově stál projekt přes 170 mil. korun. Ze strukturálních fondů dostalo město dotaci ve výši 92,5 mil. korun a ze státního rozpočtu 15,5 mil. korun. Realizce: f. SSŽ , a.s. Ústí nad Labem.

Komentář: Změny k lepšímu jsou zcela evidentní. Náměstí působí prostorně, upraveně a poklidně. Schází větší barevnost , květiny a  prostorové členění.  Zeleň osázená podél komunikací nebude snad v budoucnosti snižovat viditelnost dopravního značení, jak se tomu často stává v jiných městech. Na komunikaci podél Mírového náměstí jezdí jen vozidla městské hromadné dopravy a řidiči přizpůsobují způsob jízdy nové situaci i s ohledem na chodce. Chodci mají možnost přecházet na přechodech i na místech vyhrazených pro přecházení – úprava snížení chodníků na úroveň komunikace.

Archeologický průzkum.

Na místě bývalé spořitelny a parkoviště je firmou AZ Sanace plánována výstavba nového objektu“ Palác ZDAR“. Během prací však došlo k nečekaně změně. Na místě budoucí stavby jsou pozůstatky bývalého osídlení a firma musí, v souladu s platným zákonem, zajistit a hradit archeologický průzkum na ploše své budoucí stavby.  Tak mohou obyvatelé města v současné době  pozorovat průběh archeologického průzkumu. K vidění jsou doklady o osídlení až z doby kamenné ( 4 900 – 4 200 př.n.l.) a základy staveb předhradí ústeckého hradiště z období 11. – 12. stol.n.l.

n200608271455_P8230141 n200608271455_P8230143

Další články z IZDoprava.cz

  • Bezpečnostní osvětlení přechodů ve Znojmě24. června 2006 Bezpečnostní osvětlení přechodů ve Znojmě Na několika přechodech pro chodce na průjezdní frekventované komunikaci I. třídy č.38 ( E59) jsou umístěny portály s osvětlením a se zvýrazněnou dopravní značkou označující přechod pro […]
  • Překvapující světla na semaforech u přechodu pro chodce!12. dubna 2007 Překvapující světla na semaforech u přechodu pro chodce! Otázku volby odpovídajícího symbolu na světlech světelné signalizace u přechodu pro chodce si neznámý "inovátor" v Praze vysvětlil dle svého rozumu a fantazie. Některé z variant jsme na […]
  • Budou bezpečnější tramvajové zastávky v Praze?.20. listopadu 2006 Budou bezpečnější tramvajové zastávky v Praze?. Přecházení na tramvajovou zastávku je za provozu v Praze  na mnoha místech " adrenalínovým sportem" . Stále se hledají úpravy, které napomáhají k větší bezpečnosti chodců a jednou z […]
  • Unikátní řetězový most s dřevěnou mostovkou.27. prosince 2006 Unikátní řetězový most s dřevěnou mostovkou. U obce Stádlec spojuje břehy Lužnice ojedinělý řetězový most, u kterého byla v podzimních měsících vyměněna dřevěná mostovka. Most slouží na silnici III. třídy od 28. listopadu 2006 opět […]
  • Bezpečnost chodců – přechody1. května 2005 Bezpečnost chodců – přechody Některé přechody pro chodce nechalo přetřít město Kladno na červeno bílé. Zlepšila se tak jejich viditelnost.Zvýraznění přechodů pro chodce je v současnosti věnována velká pozornost. Část […]
  • V Bruntále se zaměřili na přechody pro chodce.23. dubna 2005 V Bruntále se zaměřili na přechody pro chodce. Dopravní komise města Bruntál projednala a navrhla další přechody , na kterých bude provedeno  přisvětlení dodatečných osvětlením.V uplynulém roce se podařilo zlepšit viditelnost na sedmi […]
  • Výraznou změnou projde tramvajová trať ve Spálené ulici2. srpna 2010 Výraznou změnou projde tramvajová trať ve Spálené ulici Zastávka tramvají u stanice metra Národní je dočasně zrušena a není také možný průjezd ulicí Spálená v centru města Prahy. Příčinou je rekonstrukce tramvajové trati a celková úprava […]
  • Jak pokračuje stavba stanice metra Střížkov?2. června 2006 Jak pokračuje stavba stanice metra Střížkov? Stavba architektonické dominanty sídliště Prosek v Praze 9 zdárně pokračuje. Výstavba objektu začala v listopadu 2004 a dnes se již rýsuje základní tvar stanice.( foto v článku)Před […]
  • Křižovatka Finská x Kodaňská – Praha 103. prosince 2003 Křižovatka Finská x Kodaňská – Praha 10 Řešení přechodu pro chodce   
  • V Havlíčkově Brodě sledují rychlé řidiče!3. února 2005 V Havlíčkově Brodě sledují rychlé řidiče! Na Masarykově ulici je od roku 2001 instalován radar pro měření rychlosti projíždějících vozidel.Instalovaný radar měří rychlost projíždějícího vozidla, zaznamená údaje pro následné […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.