Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Projektujeme bez bariér – recenze
Autorka : Ing.arch. Daniela Filipiová

Účelovou publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 2002 nákladem 2000 výtisků. Publikace je věnována projektantům a pracovníkům ve stavebnictví.

 Úvodní část je věnována výběru základních informací legislativních, tedy citaci Stavebního zákona č.50/1976 Sb, a dále pak Vyhláškám, které se týkají prováděcích pokynů a požadavků na stavby užívané osobami se změněnou schopností orientace a pohybu. Další části jsou věnovány  příkladům řešení bezbariérového prostředí ve městě. Pro přehlednost jsou voleny nákresy i fotografie. Stejně tak je tomu i v části věnované úpravám bytu. Krátká část je věnována i stavbám pro dopravu v klidu. Autorka vycházela z aktuální  situace určité doby a věnovala velkou pozornost zejména stavbám občanské vybavenosti a bytům.  Doporučuji tuto publikaci chápat především jako orientační. Problematika bezbariérových staveb je v současné době velice aktuální a často diskutované téma. Kromě technických informací je potřeba reagovat na současné trendy a koncepce. Proto se při úpravách veřejných prostranství a veřejně přístupných budov doporučuje konzultovat v přípravných fázích projekty se zástupci místní organizace osob se zdravotním postižením.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem