Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Staví se nový most přes Vltavu
V těchto dnech byly zabetonovány pilíře na pravém břehu Vltavy a probíhají přípravné práce pro zavěšení posuvného bednění k letmé betonáži mostovky. Od Komořanského portálu nově budovaného tunelu se rýsuje celá trasa budoucí mostní estakády. Foto a video v článku. Úsek R 513 začíná u obce Vestec a končí rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou Strakonická u Lahovic. Už nyní se staví množství pilířů pro mostní estakádu a nájezdové rampy. 

Stavba mostu přes Vltavu Stavba mostu přes Vltavu

Přes Vltavu a železniční trať povede 236 metrů dlouhý most o třech polích, na který bude navazovat nájezd do 70 metrů dlouhého přesypaného tunelu a dále do 1930 metrů raženého tunelu. Tunel bude tvořen dvěma tubusy o převýšení 120 metrů. Stoupací tubus v šířce pro tři jízdní pruhy je již proražen a dvoupruhový severní tubus  bude proražen během července letošního roku. Současně s ražbou tunelu probíhá betonování tubusů přesypaného tunelu  a hloubení zářezu pro vedení komunikaci. Na stavbě pracuje každý den na 600 pracovníků a práce na stavbě tunelu  pokračují nepřetržitě po  24 hodin denně.

Tunel Komořany - západní portál Tunel Komořany - ražba severního tubusu

Vytěžená hornina bude využita pro budování protihlukových valů.  V úsecích , které prochází v blízkosti rezidenčních oblastí, povede tras komunikace v hlubokém zářezu a kolem stavby budou umístěné protihlukové stěny a protihlukové valy. Bezpečnou migraci živočichů umožní tři biomosty – zatravněné přechody s  oplocením. 

Zhotovitel stavby: Sdružení Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s., Skanska BV a.s. a Alpine Mayreder Bau GmbH

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Předpokládaný termín dokončení je rok 2010

Související článek o výstavbě tunelu Marie .

Videa:

Další články z IZDoprava.cz

 • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
 • V Českých Budějovicích se opravuje lávka pro pěší a cyklisty.21. září 2007 V Českých Budějovicích se opravuje lávka pro pěší a cyklisty. Lávka přes Vltavu mezi sídlištěm Vltava a Pražským sídlištěm, přes kterou vede frekventovaná cyklostezka, se opravuje. Je to poslední lávka poničená povodněmi , která dosud nebyla […]
 • Stavba vysočanské radiály – sledovaná stavba.22. ledna 2007 Stavba vysočanské radiály – sledovaná stavba. Vysočanská radiála patří k výrazným dopravním stavbám současnosti v Praze. V místě napojení radiály na Kbelskou ulici se již rýsují oba nájezdní oblouky na přemostění. ( FOTO a VIDEO ze […]
 • Severní tubus tunelu Blanka pod pražskou Letnou byl proražen12. ledna 2010 Severní tubus tunelu Blanka pod pražskou Letnou byl proražen V hloubce 35 metrů pod povrchem došlo dne 12.1.2010 k propojení raženého tubusu v třetí části tunelového komplexu Blanka. FOTO a VIDEO v článku. Stavba tunelu Špejchar - Pelc - Tyrolka ( […]
 • Úpravy na Francouzské ulici se netýkají jen povrchů28. listopadu 2009 Úpravy na Francouzské ulici se netýkají jen povrchů Na frekventované ulici v Praze 2 byly provedeny úpravy, které odpovídají modernímu řešení vytížené městské ulice s tramvajovou dopravou. Technická správa komunikací hl. města Prahy zde […]
 • Křižovatka U Majáku je bezpečnější!15. září 2006 Křižovatka U Majáku je bezpečnější! Původní průsečná křižovatka U majáku na silnici II/497 byla situována v zářezu a ve směrovém i vrcholovém oblouku. To neumožňovalo řidičům dostatečný rozhled a komplikovalo vjezd vozidel z […]
 • Křižovatka Hlinky je v provozu !28. června 2007 Křižovatka Hlinky je v provozu ! V  Brně mohou motoristé od  28. června 2007 využívat nově dokončený úsek části městského okruhu, jehož součástí je mimoúrovňová křižovatka Hlinky / Pisárecká. FOTO a VIDEO v […]
 • Ve Vyškově zprovoznili nový podchod.6. září 2010 Ve Vyškově zprovoznili nový podchod. Dnes byl za účasti představitelů Jihomoravského kraje, Vyškova a dodavatele stavby slavnostně otevřen nově vybudovaný podchod v centru města. FOTO v článku.Stavba se nachází v blízkosti […]
 • V Táboře se staví parkovací dům.3. ledna 2007 V Táboře se staví parkovací dům. V prosinci 2006 začaly práce na stavbě parkovacího domu u táborského rybníka Jordán v blízkosti budovy Střelnice. Parkovací dům bude nabízet 94 parkovacích míst už od října letošního roku. […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.