Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Česká obchodní inspekce prověřila podnikatele a čerpací stanice v Trutnově
Pracovníci České obchodní inspekce provedli dne 29. 3. 2017 celkem 23 kontrol v maloobchodních prodejních jednotkách a v restauračních provozovnách. Dále na 3 čerpacích stanicích v Trutnově bylo provedeno 7 odběrů vzorků pohonných hmot, tyto vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Dále na 2 čerpacích stanicích v Trutnově byly provedeny 2 odběry vzorků LPG, výsledky těchto odběrů nejsou dosud k dispozici.

V 9 provozovnách bylo zjištěno porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen OS), dále pak porušení zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a porušení Nařízení EPaR č. 1007/2011, o značení textilních výrobků. Celkem bylo dne 29. 3. 2017 zjištění ze strany České obchodní inspekce u 39,13 % kontrolovaných subjektů.

Výčet zjištěných porušení ze strany ČOI:

–              1x nedodržení deklarované míry nápojů

–              1x prodej a nabídka výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (padělky, 19 ks výrobků vyčísleno v ceně originálů celkově za 9.800,- Kč – ochranné známky Puma a Burberry)

–              2x chybějící značení textilních výrobků (Nař. EPaR č. 1007/2011, o značení textilních výrobků)

–              2x porušení zákona o technických požadavcích na výrobky u distributorů hraček a osobních ochranných prostředků

–              5x neseznámení s cenou nebo neuvedení měrné ceny (porušení § 12 zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

Kontrola hraček bude předmětem dalšího šetření u distributorů. Za menší prohřešky Česká obchodní inspekce uložila příkazem na místě 6 pokut v celkové výši 11 500 Kč, se třemi prodejci povede inspekce správní řízení.

Pro řidiče je příjemné slyšet, že alespoň kontrolované čerpací stanice autíčka nešidí!

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem