Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dotace podpoří stavbu parkovacího domu pro kola v Přerově a dalších 31 turistických projektů
Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v podprogramu Cestování dostupné všem 44 žádostí o dotaci. Dotace dvaatřicet milionů korun je navržena pro 32 projektů. Díky navýšení rozpočtu Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015 mohla být vyhlášena druhá výzva příjmu žádostí o dotace na podporu investičních projektů do 5 milionů korun (v případě parkovacího domu/věže pro jízdní kola až do 10 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu domácího cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti, dále také na začlenění nových cílových skupin do cestovního ruchu, rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na podporu zvýšení návštěvnosti jednotlivých destinací.

Pro podnikatele a obce jde tedy konkrétně o podporu rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení, zlepšení či vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené turisty a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel. To vše včetně propagace hotových projektů.

Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných nákladů projektu.

Seznam projektů, které získaly dotaci z programu Cestování dostupné všem http://www.zk4.cz/6q.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.